Leukocyty w moczu w ciąży

Ocena: 4.42/5 Głosów: 7
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Leukocyty w moczu w ciąży (białe krwinki w moczu) to stosunkowo czuły wskaźnik infekcji układu moczowo-płciowego. Norma leukocytów w moczu wynosi do 5 w polu widzenia. Czy podwyższone leukocyty w moczu w ciąży zawsze świadczą o chorobie? Leukocyturia w ciąży może wskazywać na toczący się proces zapalny w obrębie układu moczowo-płciowego.

Fotolia

Leukocyty w moczu (białe krwinki w moczu) a badanie moczu w ciąży

 

Badanie ogólne moczu to podstawowe badanie wykonywane wielokrotnie w czasie ciąży. Na szczególną uwagę zasługuje obecność: białka, glukozy, bakterii oraz leukocytów w moczu. Każde odstępstwo od prawidłowych wyników badania ogólnego moczu w ciąży wymaga dalszej diagnostyki.

Leukocyty w moczu w ciąży (białe krwinki w moczu) to stosunkowo czuły wskaźnik infekcji układu moczowo-płciowego, stąd stwierdzenie ich obecności w moczu stanowi podstawę do wykonania dalszych badań.

 

Leukocyty w moczu w ciąży – norma leukocytów w moczu a wyniki moczu w ciąży  

 

Norma leukocytów w moczu wynosi do 5 w polu widzenia (wpw), co odpowiada liczbie bezwzględnej 5 mln/dobę. Taka fizjologiczna ilość leukocytów w moczu wynika z naturalnych mechanizmów obronnych organizmu i ochronnej roli leukocytów w obrębie końcowych odcinków układu moczowego. Podwyższone leukocyty w moczu, w ilości powyżej 10 wpw, określane są mianem leukocyturii. Duże ilości leukocytów w moczu, powodujące jego (widoczne gołym okiem) zmętnienie, określane są natomiast mianem ropomoczu.

Czy podwyższone leukocyty w moczu w ciąży zawsze świadczą o chorobie? Niekiedy przyczyną znacznej ilości leukocytów w moczu jest nieodpowiedni sposób pobrania moczu do badania. Kluczowe dla uniknięcie fałszywego wyniku badania moczu jest dokładne podmycie okolic płciowych przed pobraniem moczu do badania i oddanie moczu ze środkowego strumienia.

Taki wynik badania moczu w ciąży nie powinien zatem niepokoić, oczywiście, o ile wykazano nieprawidłowe pobranie moczu poprzez powtórzenie analizy moczu i uzyskanie wyniku prawidłowego.

 

Podwyższone leukocyty w moczu w ciąży – co oznacza leukocyturia w ciąży?

 

Jeśli wykluczony jest wpływ nieodpowiedniego pobrania moczu do badania, podwyższone leukocyty w moczu w ciąży mogą wskazywać na toczący się proces zapalny w obrębie układu moczowo-płciowego. Z racji szczególnej sytuacji kobiety w ciąży każda taka infekcja może być groźna zarówno dla kobiety, jak i dla dziecka.

Infekcje układu moczowo-płciowego mogą przebiegać bezobjawowo – wtedy jedynym sposobem ich detekcji jest badanie ogólne moczu. Z tego względu badanie moczu w ciąży wykonywane powinno być raz w miesiącu.

Zazwyczaj infekcji towarzyszy – oprócz leukocyturii – także bakteriuria, czyli obecność bakterii w moczu. Bakterie w moczu nie powinny być obecne, zatem każda ich ilość wymaga potwierdzenia wykonaniem posiewu moczu (posiew moczu w ciąży).  

Takie badanie bakteriologiczne moczu w ciąży stanowi podstawę diagnostyki infekcji i wdrożenia antybiotykoterapii. Podczas infekcji układu moczowego możliwa jest obecność krwinek czerwonych w moczu (krwinkomocz), białkomocz oraz podwyższone nabłonki w moczu.  

Izolowana leukocyturia w ciąży, czyli podwyższone białe krwinki w moczu bez obecności bakteriurii, wskazuje na: kamicę nerkową, śródmiąższowe zapalenie nerek, zapalenie jajników, kłębuszkowe zapalenie nerek, zakażenie bakteriami atypowymi (chlamydią, mycoplasmą, ureaplasmą).

 

Leukocyturia w ciąży – co robić w przypadku podwyższonych leukocytów w moczu w ciąży?

 

Izolowana leukocyturia w ciąży wymaga zdiagnozowania i wdrożenia leczenia adekwatnego do stwierdzonej choroby. Jeśli przyczyną podwyższonych leukocytów w moczu jest natomiast infekcja dróg moczowo-płciowych, potwierdzona dodatnim wynikiem posiewu moczu, konieczne jest jak najszybsze wdrożenie antybiotykoterapii. Ma to na celu zapobiegnięcie rozwojowi odmiedniczkowego zapalenia nerek czy komplikacji położniczych. Najgroźniejsze z nich to:

  • pęknięcie błon płodowych,
  • nadmierna czynność skurczowa macicy,
  • poród przedwczesny,
  • infekcje okołoporodowe.

Leczona jest każda infekcja układu moczowego w ciąży (także ta bezobjawowa). Zalecane antybiotyki w ciąży to: nitrofurantoina, amoksycylina z kwasem klawulanowym, cefaleksyna, cefuroksym czy amoksycylina. Terapia trwa 7–14 dni i wymaga wykonania kontrolnego posiewu moczu w okresie tygodnia po zakończeniu terapii.

Tematy: leukocyty w moczu, leukocyty w moczu w ciąży, badanie ogólne moczu w ciąży, leukocyturia w ciąży, podwyższone leukocyty w moczu w ciąży

Komentarze