Przemoc wobec dzieci

Ocena: 2.22/5 Głosów: 16
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Zakaz bicia dzieci to także zakaz dawania klapsów. Fot. Shutterstock.com
Zakaz bicia dzieci to także zakaz dawania klapsów.

Jak wygląda przesłuchanie dziecka w sprawach przeciwko rodzinie?

Postępowanie sądowe, w którym bierze udział dziecko (jako pokrzywdzony lub świadek) odbywa się w szczególny sposób. Jeśli dziecko nie ukończyło 15 lat to przesłuchanie odbywa się tylko raz. Można je powtórzyć wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, jeśli zostaną ujawnione nowe, istotne okoliczności, a ich wyjaśnienie będzie wymagało udziału pokrzywdzonego. Za każdym razem, w trakcie przesłuchania powinien być obecny psycholog. Rodzic lub inna osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem może być obecny przy przesłuchaniu tylko wtedy, jeśli nie ogranicza to swobody wypowiedzi dziecka. To oznacza, że w każdej sytuacji, gdy będziemy mieć do czynienia z przemocą w rodzinie, a sprawcą zdarzenia będzie rodzic, jego obecność nie będzie dopuszczalna, bowiem ograniczałaby swobodę wypowiedzi dziecka. Takie same zasady są stosowane w przypadku, gdy dziecko jest świadkiem.

Możliwie największą swobodę wypowiedzi i jednocześnie jak najbardziej przyjazne warunki przesłuchania zapewnić mają tzw. "Certyfikowane pokoje przesłuchań". Jest ich łącznie kilkadziesiąt w Polsce. Taki pokój ma odpowiednio dobrane  wyposażenie i kolorystykę, by dziecko mogło się w nim dobrze czuć. Dzięki temu łatwiej uzyskać wiarygodny materiał dowodowy i ograniczyć stres, jaki towarzyszy przesłuchaniu.

Czy dziecko musi brać udział w rozprawie?

Na potrzeby postępowania, dziecko jest reprezentowane w sądzie przez rodziców ,opiekuna prawnego,  kuratora, ustanowionego przez sąd opiekuńczy, a w szczególnych sytuacjach przez prokuratora. Niestety nie oznacza to, że dziecko w ogóle nie musi uczestniczyć w czynnościach sądowych. Minister Sprawiedliwości zwrócił się  do prezesów sądów o rozpoznawanie spraw, w których pokrzywdzonym jest dziecko, jako priorytetowych. W momencie wpływu do sądu takie sprawy są odpowiednio rejestrowane i oznaczane, a co za tym idzie postępowanie toczy się szybciej.

Tematy: przemoc, bicie, klaps, prawa rodzicielskie

Komentarze