;

Urlop wychowawczy a kolejna ciąża?

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek macierzyński przysługuje również kobiecie,  która w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko.

 

W takim przypadku urlop wychowawczy trwa nadal, nie zostaje on ani przerwany, ani też zawieszony. W tym okresie urlop macierzyński nie przysługuje, ale przysługuje zasiłek macierzyński za okres odpowiadający części urlopu macierzyńskiego, która przypada po porodzie, czyli w wymiarze skróconym o 2 tygodnie. Rozróżnić tu jednak należy dwie sytuacje. Pierwsza to urodzenie kolejnego dziecka w trakcie urlopu wychowawczego, gdy pełny wymiar urlopu macierzyńskiego mieści się w ramach urlopu wychowawczego, a druga, gdy pełny wymiar urlopu macierzyńskiego wykracza poza wymiar udzielonego pracownicy urlopu wychowawczego. W pierwszym przypadku okres wypłaty zasiłku macierzyńskiego ulega skróceniu o 2 tygodnie. Natomiast jeżeli pełny wymiar urlopu macierzyńskiego wykracza poza udzielony pracownicy urlop wychowawczy, pracownicy przysługuje (z dniem następnym po dniu zakończenia urlopu wychowawczego) urlop macierzyński i zasiłek macierzyński w pełnym wymiarze, tj. w wymiarze pozostałym do wyczerpania pełnego wymiaru urlopu macierzyńskiego (odpowiednio 20, 31 lub więcej tygodni) liczonych od dnia porodu.

Komentarze