;

Co to jest zespół Patau?

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Zespół Patau to poważne zaburzenie rozwoju, występuje raz na 5 tys. urodzeń. U dzieci urodzonych z zespołem Patau rozpoznaje się:

  • upośledzenie umysłowe,
  • małogłowie,
  • rozszczep podniebienia,
  • zajęczą wargę,
  • uszkodzenia układu krwionośnego i pokarmowego.

Większość dzieci urodzona z tą wadą umiera przed ukończeniem 3. roku życia.

Komentarze