;

Jakie są objawy ADHD?

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

ADHD to zespół zaburzeń, na który składają się nadruchliwość, impulsywność i zaburzenia uwagi u dziecka. ADHD to choroba genetyczna, która często ujawnia się w momencie pójścia do przedszkola. Dziecko z ADHD jest szczególnie wrażliwe na bodźce, jakie docierają do niego ze świata zewnętrznego. Do głównych objawów ADHD należy wykonywanie energicznych ruchów, nadmierną ruchliwość oraz niestabilność emocjonalna, przejawiająca się w szybkiej zmianie nastrojów (dziecko z łatwością przechodzi ze smutku w wesołość, z gniewu w zachwyt, ze śmiechu do płaczu). W rozpoznaniu ADHD psycholog lub psychiatra dziecięcy opiera się na obserwacji zachowania dziecka i wynikach testów psychologicznych. Do standardowych testów, jakim poddawane jest dziecko z podejrzeniem ADHD należy m.in. test na inteligencję oraz testy oceniające umiejętność rozwiązywania problemów. W rozpoznaniu równie ważne są wywiady przeprowadzane z rodzicami i nauczycielami dziecka. W kwestionariuszach kierowanych do rodziców pojawiają się m.in. pytania o przebieg ciąży, porodu i połogu (ze względu na takie czynniki, jak niedotlenienie, które sprzyja rozwojowi choroby). Dodatkowo obserwacji podlega aktywność ruchowa dziecka oraz zdolność do koncentracji uwagi. Terapia polega głównie na wprowadzeniu zmian w wychowaniu dziecka. Czasami konieczne staje się leczenie farmakologiczne.

Komentarze