;

Kto ma pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola publicznego?

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

W pierwszej kolejności do przedszkoli publicznych przyjmowane są dzieci 6-letnie, które mają obowiązek odbycia rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Pierwszeństwo przysługuje również dzieciom z rodzin niepełnych (samotna matka lub samotny ojciec), z rodzin, w których matka lub ojciec mają orzeczony stopień niepełnosprawności i niezdolność do pracy (lub też niezdolność do samodzielnej egzystencji) oraz dzieci z rodzin zastępczych.

Czytaj też: Jak przebiega rekrutacja do przedszkola?

Komentarze