;

Jak wygląda rekrutacja do przedszkola?

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Rekrutacja do przedszkola polega na zgłoszeniu dziecka do przedszkola przez rodzica bezpośrednio (w przedszkolu) lub drogą elektroniczną. Wypełniając formularz w Internecie, rodzic może wybrać kilka placówek - w pierwszej kolejności te, na których najbardziej mu zależy. Po tej wstępnej rekrutacji rodzice (lub prawni opiekunowie) muszą złożyć pisemne oświadczenie woli uczęszczania dziecka do przedszkola. Jest to o tyle ważne, że brak oświadczenia jest traktowany jako rezygnacja z miejsca w danym przedszkolu. Jeśli chętnych jest więcej niż dostępnych miejsc, dyrektor przedszkola powołuje komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą: dyrektor placówki, przedstawiciel rady rodziców i przedstawiciel rady pedagogicznej.

Rodzice 6-latków, które wcześniej nie uczęszczały do przedszkola, mają obowiązek dopełnienia wszelkich formalności związanych z przyjęciem dziecka do zerówki.

Czytaj też: Jak przebiega rekrutacja do przedszkola?

 

 

Komentarze