;

Czym przedszkole prywatne różni się od państwowego?

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Przedszkola prywatne są płatne - przebywanie dziecka w przedszkolu wiąże się z comiesięcznym uiszczaniem czesnego, które w zależności od poszczególnego przedszkola wynosi około kilkuset złotych. Nie oznacza to jednak, że przedszkola publiczne są bezpłatne. W przedszkolu publicznym opłacie podlega żywienie dzieci oraz liczba godzin przekraczających tzw. minimum programowe, realizowane od godziny 8 do 13 (czyli pięć godzin dziennie) - po godzinie 13 każda godzina pobytu w przedszkolu jest opłacana dodatkowo (często opłata jest w dużym stopniu refundowana z budżetu miasta).

Przedszkola prywatne różnią się od przedszkoli publicznych większą ofertą zajęć - najczęściej są profilowane (np. przedszkola językowe, sportowe czy artystyczne). W przedszkolach publicznych część zajęć określana jest jako zajęcia dodatkowe - odbywają się po godzinie 13 i niektóre z nich są dostępne za poniesieniem dodatkowej opłaty (zazwyczaj jednak są prowadzone nieodpłatnie przez nauczycieli). Należy przy tym pamiętać, że możliwość uczęszczania na zajęcia tego typu w przedszkolach prywatnych jest wliczona w czesne.

Przedszkola publiczne nie odstają poziomem nauczania od przedszkoli prywatnych - tym bardziej, że w przedszkolach publicznych kadra nauczycieli musi bezwzględnie posiadać określone wykształcenie i kwalifikacje (co najmniej wykształcenie licencjackie).

Decyzja o wyborze przedszkola należy do rodziców.

Czytaj też: Prywatne czy państwowe?

Komentarze