;

Zwolnienie na dziecko – jak wpływa na wynagrodzenie?

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Co do zasady wynagrodzenie za ten czas przysługuje w tej samej wysokości, jak za czas wykonywania pracy, jednakże jest ono liczone jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy (§ 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy).

Komentarze