;

Jakie gwarancje daje młodej mamie zatrudnienie na 7/8 etatu?

Ocena: 2.66/5 Głosów: 8
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w stosunku do pracownika, który decyduje się na obniżenie wymiaru czasu pracy, jeśli przysługiwało mu prawo do skorzystania z urlopu wychowawczego.

W praktyce kobieta wracająca do pracy po urlopie macierzyńskim ma prawo wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o obniżenie wymiaru etatu do 7/8 (maksymalnie ½ etatu). Pracodawca nie może odmówić przyjęcia takiego wniosku. Jednocześnie pracownica przebywająca na zmniejszonym wymiarze etatu jest chroniona do dnia powrotu do wymiaru etatu nieobniżonego, nie dłużej jak przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Oznacza to, że pracę może stracić tylko w wyniku upadłości lub likwidacji zakładu pracy lub wystąpienia przesłanek do zwolnienia dyscyplinarnego.

Pomniejszeniu do 7/8 ulega wynagrodzenie. Jednocześnie wraz ze zmniejszeniem wymiaru czasu pracy zmniejszeniu ulega wymiar urlopu - proporcjonalnie.

Komentarze