;

Dla kogo uzupełniający urlop macierzyński?

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Urlop uzupełniający to dodatkowe dni dodatkowego urlopu macierzyńskiego (tego, który można wziąć po obowiązkowym urlopie macierzyńskim), które przysługują rodzicom:

  1. których dziecko urodziło się po 31 grudnia 2012 r. i
  2. którzy 17 czerwca 2013 r. (dzień wejścia w życie ustawy zmieniającej wymiar urlopów) będą w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego (udzielonego na starych zasadach) lub już po jego wykorzystaniu, albo którzy w ogóle z tego urlopu nie korzystali.

Oni wszyscy będą mogli wziąć dodatkowe dni macierzyńskiego urlopu dodatkowego. Ile tych dni będzie? Od dodatkowego urlopu macierzyńskiego przysługującego po wejściu w życiu nowej ustawy trzeba odjąć dni dodatkowego urlopu macierzyńskiego, które już się wykorzystało.

Ci, którzy 17 czerwca, będą trakcie korzystania z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, powinni złożyć pisemny wniosek o urlop uzupełniający nie później niż do dnia zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego przydzielonego według starych zasad.

Ci, którzy 17 czerwca nie będą korzystać z urlopu macierzyńskiego dodatkowego bo już go wykorzystali (to dotyczy np. mam, które odpowiednio wcześniej przed porodem rozpoczęły urlop macierzyński), wniosek o uzupełniający urlop powinni złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od wejścia w życie ustawy. Te same zasady obowiązują rodziców, którzy w ogóle nie korzystali z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Oni też mogą go jeszcze wziąć - już na nowych zasadach.

Jeśli rodzice chcą później wziąć urlop rodzicielski, wniosek o niego muszą złożyć do ostatniego dnia uzupełniającego dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Te same zasady dotyczą rodziców zastępczych i adopcyjnych.

Podstawowe informacje o urlopach dla rodziców według nowych zasad

Komentarze