;

Kto wypłaca wynagrodzenie na urlopie macierzyńskim/wychowawczym?

Ocena: 2.34/5 Głosów: 2
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

W okresie urlopu macierzyńskiego (zarówno obligatoryjnego, jak i fakultatywnego) nie przysługuje wynagrodzenie, ale zasiłek macierzyński. Zasiłek ten jest obliczany i wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku zakładów pracy gdzie zatrudnionych jest więcej niż 20 pracowników - przez płatników składek np. pracodawców. Jednakże, wypłata zasiłków chorobowych przez pracodawcę ma charakter wyłącznie techniczny. Pracodawcy wypłacają zasiłki nie ze swoich środków, ale ze środków funduszu chorobowego.

 

Aby otrzymać zasiłek macierzyński, trzeba zebrać następujące dokumenty:

 

  1. zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu - za okres przed porodem,
  2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka - za okres od dnia porodu.

 

Podczas urlopu wychowawczego pracownikowi nie przysługuje ani wynagrodzenie ani zasiłek macierzyński, chyba że w tym czasie pracownik pracuje na część etatu.

 

Komentarze