;

Kiedy nie wolno zwolnić kobiety po powrocie z macierzyńskiego?

Ocena: 4.1/5 Głosów: 11
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Po powrocie z urlopu macierzyńskiego pracownica korzysta z gwarancji zatrudnienia w tym sensie, że pracodawca zobowiązany jest dopuścić pracownicę do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Nie przysługuje jej jednak szczególna ochrona przed zwolnieniem z tytułu powrotu do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego. Pracownica korzysta jednak z ochrony przed zwolnieniem na ogólnych zasadach, tj. pracodawca nie może wypowiedzieć jej umowy o pracę gdy przebywa na urlopie wypoczynkowym, zwolnieniu chorobowym, etc.

Jakie gwarancje daje zatrudnienie na 7/8 etatu?

Ponadto, gdy pracownica jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, wówczas pracodawca, aby rozwiązać z nią stosunek pracy, musi uzasadnić przyczyny wypowiedzenia. Jest to szczególnie trudne w przypadku pracownicy powracającej po długiej przerwie bowiem trudno jest zarzucić takiej pracownicy niewłaściwe wykonywanie obowiązków pracowniczych z czasu pracy przed zajściem w ciążę. Uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia nie może być przecież fakt nieobecności w pracy spowodowany ciążą i wykorzystaniem urlopu macierzyńskiego. Argumentowanie zwolnienia takiej pracownicy likwidacją stanowiska pracy również może być niemożliwe, szczególnie gdy pracodawca zatrudni w tym czasie inną osobę na to samo stanowisko.

Komentarze