;

Jakich pytań nie można zadawać kobiecie podczas rozmowy kwalifikacyjnej?

Ocena: 4.62/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Odpowiada adwokat Marta Podskarbi:

Przepisy kodeksu pracy mają na celu zapewnienie równego traktowania w procesie rekrutacji mężczyzn i kobiet. Zakazują dyskryminacji w szczególności ze względu na płeć, rasę, religię, orientację seksualną i przekonania polityczne. Oznacza to, że te "elementy" nie mogą przesądzać o tym, czy zatrudniona zostaniesz ty, czy inna osoba aplikująca na dane stanowisko. Tym samym, przyszły pracodawca nie może pytać cię o twoje plany macierzyńskie czy też inne szczegóły związane z życiem prywatnym jak to, na kogo głosowałaś w ostatnich wyborach prezydenckich, jakiego jesteś wyznania, czy też jakie wykształcenie mają twoi rodzice. Nie wolno mu też zadać pytania o twoją orientację seksualną ani np. o stanowisko na jakim pracuje twój partner /mąż.

W praktyce zdarza się, że przyszły pracodawca łamie te zakazy i zadaje niedozwolone pytania. Nie zawsze świadomie, bo osoba, która prowadzi rozmowę kwalifikacyjną czasem nie ma wystarczającej wiedzy z zakresu prawa pracy. Z tym problemem spotykają się głównie młode kobiety, które pytane są o to, czy i kiedy planują założyć rodzinę, ile dzieci chciałyby mieć, czy zamierzają korzystać ze zwolnień lekarskich w razie choroby dziecka. Jeśli usłyszysz takie pytania w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, masz prawo odmówić odpowiedzi. Nie musisz też odpowiadać na każde inne pytanie, które godzi w zasadę równego traktowania kobiet i mężczyzn czy też zmierza do dyskryminacji.

7 błędów pracującej mamy.

Komentarze