;

Czy wolno skracać urlop macierzyński?

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Tak, ale dopiero po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego pracownica ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu. W takim przypadku niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego (zarówno obligatoryjnego jak i fakultatywnego) udziela się pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, na jego pisemny wniosek. Oznacza to, że urlop macierzyński nie podlega skróceniu z woli pracownicy, a jedynie można go podzielić między matkę i ojca wychowującego dziecko, jeżeli oni tak postanowią. Należy przy tym podkreślić, że możliwość korzystania z urlopu macierzyńskiego przysługuje jedynie ojcu dziecka w rozumieniu prawa rodzinnego, tj. który je wychowuje. Ojciec dziecka, który się nim nie zajmuje, nie może korzystać z tego prawa.

 

Pracownica, która decyduje się na rezygnację z części urlopu i chce powrócić do pracy, jest zobowiązana złożyć pisemny wniosek o rezygnacji z części urlopu pracodawcy najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do takiego wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika-ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, który musi przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

 

Należy pamiętać, że łączny wymiar urlopu macierzyńskiego udzielony matce i ojcu w okolicznościach wskazanych powyżej nie może przekroczyć maksymalnego wymiaru określonego przepisach kodeksu pracy.

Komentarze