;

Czy pracodawca może zwolnić rodzica, który jest na macierzyńskim lub rodzicielskim?

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Odpowiada prawniczka Marta Podskarbi:

Kodeks pracy w sposób szczególny chroni pracownicę w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego. Ochrona ta polega na tym, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w tym okresie. Jeśli wypowiedzenie byłoby wręczone w czasie, kiedy pracownica nie była w ciąży, ale samo rozwiązanie umowy (które następuje w terminie późniejszym, w zależności np. od okresu wypowiedzenia) miałoby nastąpić już w okresie ochronnym (tj. w okresie, gdy kobieta byłaby już w ciąży), to takie wypowiedzenie nie będzie ważne.

Szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem podlegają wszystkie rodzaje umów (np. umowa na czas określony, umowa na czas nieokreślony), poza umową zawartą na okres próbny nieprzekraczający miesiąca. Ochrona ta przysługuje również pracownikowi - ojcu wychowującemu dziecko i korzystającemu z urlopu macierzyńskiego.

Ale uwaga - pomimo okresu ciąży lub urlopu macierzyńskiego, pracodawca nie zawsze będzie zobowiązany przestrzegać zakazu związanego z ochroną pracownika. Zakaz nie wiąże pracodawcy w sytuacji, gdy ogłosi on upadłość lub likwidację. Szczególny przypadek nastąpi również, gdy to ty będziesz chciała rozwiązać umowę będąc w ciąży lub w trakcie urlopu macierzyńskiego. Nie ma przeszkód, abyś rozwiązała swoją umowę na podstawie porozumienia stron lub ją wypowiedziała.

Okres ciąży i urlopu macierzyńskiego nie chroni również kobiety przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jej winy (na podstawie art. 52 kodeksu pracy), np. w razie ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie jej na zajmowanym stanowisku (jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem) czy też zawinionej przez kobietę utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Czy taka sama ochrona będzie przysługiwać również w trakcie urlopu rodzicielskiego? Wciąż trwają prace legislacyjne związane z nowelizacją Kodeksu pracy. Według przedstawianych propozycji, obecny katalog przepisów kodeksu pracy związany z ochroną stosunku pracy miałby być stosowany także w przypadku urlopu rodzicielskiego. Takie rozwiązanie ma zapewnić objęcie pracowników korzystających z urlopu rodzicielskiego porównywalnymi gwarancjami, jakimi są obecnie objęci pracownicy korzystający z pozostałych uprawnień rodzicielskich.

Sprawdź, ile urlopu wychowawczego przysługuje ci za okres, kiedy jesteś na macierzyńskim i rodzicielskim

Komentarze