;

Czy potrzebna jest zgoda byłego małżonka, by wyjechać z dzieckiem na urlop za granicę?

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Odpowiada adwokat Marta Podskarbi

Jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rozwiedzionym rodzicom, o istotnych sprawach dziecka muszą oni decydować wspólnie. Przyjmuje się, że do spraw istotnych należą te dotyczące miejsca pobytu dziecka, wyboru szkoły i przyszłego zawodu, czy też leczenia. Co do zasady wyjazd zagraniczny jest również traktowany jako istotna sprawa związana z pobytem dziecka pomimo, iż trwa on zazwyczaj nie dłużej niż 14 dni. Oznacza to, że oboje powinniście wyrazić zgodę na wyjazd wakacyjny dziecka za granicę.

W praktyce małżonkowie częściej ograniczają się do poinformowania o swoich planach wakacyjnych aniżeli uzyskują zgodę byłego małżonka. O ile nie ma wyraźnego sprzeciwu, takie powiadomienie uznaje się za wystarczające zwłaszcza, jeżeli wcześniej zostało ustalone, że przykładowo jeden miesiąc wakacji dziecko przebywa u jednego rodzica, drugi miesiąc u drugiego i wyjazd nie zaburza tego porządku. Pamiętaj jednak, że aby wyjechać z dzieckiem za granicę, obowiązkowo dziecko musi mieć paszport lub dowód osobisty (na terenie UE). Procedura wydawania tych dokumentów jest tak skonstruowana, że wniosek o jego wydanie muszą złożyć oboje rodzice. Jeśli drugi rodzic odmawia wyrażenia zgody na wydanie dokumentu dla dziecka, niezbędna będzie pomoc sądu opiekuńczego.

Jeśli władza rodzicielska przysługuje tylko tobie (a były małżonek został jej pozbawiony) - o wszystkich sprawach dziecka decydujesz samodzielnie. W takim przypadku możesz bez pytania o zgodę byłego męża wyjechać zarówno na dwa tygodnie jak i na stałe z dzieckiem za granicę.


Komentarze