;

Urodziłam kolejne dziecko, będąc na urlopie wychowawczym. Do jakiego urlopu mam prawo po porodzie?

Ocena: 4.95/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Kobieta, która urodzi dziecko w trakcie trwania urlopu wychowawczego, pozostaje na tym urlopie. Tyle że ma prawo pobierać zasiłek macierzyński z tytułu urodzenia dziecka tak długo i w takiej wysokości, w jakiej pobierałaby, będąc na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. - Taka jest generalna zasada. Szczegóły zależą od tego, ile urlopu wychowawczego już za nią, a ile jeszcze przed nią:

  1. Jeśli w trakcie trwania urlopu wychowawczego skończy się kobiecie prawo do pobierania zasiłku macierzyńskiego (w przypadku urodzenia jednego dziecka będzie to 52 tygodnie), kontynuuje urlop wychowawczy, nie pobierając już pieniędzy;
  2. Jeśli zaplanowany urlop wychowawczy skończy się szybciej niż skończyłby się przysługujący kobiecie podstawowy (!) urlop macierzyński, to kobieta "przechodzi" na podstawowy urlop macierzyński. Nie bierze go jednak od początku. Podstawowy urlop macierzyński skończy się tego dnia, którego skończyłby się, gdyby kobieta rozpoczęła urlop w momencie porodu. Po jego zakończeniu młodej mamie przysługuje prawo do wzięcia dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego. Oczywiście przez cały ten czas przysługuje jej zasiłek macierzyński;
  3. Jeśli zaplanowany urlop wychowawczy kończy się w momencie, który przypadałby w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, kobieta może ponownie wystąpić o urlop wychowawczy. Dzięki temu będzie mogła nadal pobierać zasiłek macierzyński. Jeśli jednak nie ma już prawa do urlopu wychowawczego na pierwsze dziecko (bo np. skończyło już 5 lat), może wystąpić o nowy urlop wychowawczy - na dziecko niedawno urodzone. Jeśli jednak nie wystąpi z takim wnioskiem, tylko wróci do pracy, to nie będzie już mogła ubiegać się ani o macierzyński dodatkowy, ani o rodzicielski. 

Na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://rodzicielski.gov.pl)

Kalkulator urlopu macierzyńskiego

Komentarze