;
  • Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje za rok przebywania na urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim i kiedy można ten urlop wykorzystać?

Ile urlopu wypoczynkowego przysługuje za rok przebywania na urlopie macierzyńskim oraz rodzicielskim i kiedy można ten urlop wykorzystać?

Ocena: 4.12/5 Głosów: 4
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Odpowiada prawniczka Marta Podskarbi:

Zgodnie z art. 154 Kodeksu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego, jaki przysługuje każdemu pracownikowi, zależy od tego, jak długo ów pracownik był zatrudniony, wliczając okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców. 20 dni urlopu będzie ci przysługiwać, jeśli jesteś zatrudniona krócej niż 10 lat, natomiast 26 dni urlopu będzie ci przysługiwać, jeśli łączny okres zatrudnienia wyniesie co najmniej 10 lat. Jest to minimalny, coroczny urlop, jaki należy się pracownikowi zatrudnionemu na pełny etat. Nie możesz zrzec się prawa do urlopu wypoczynkowego, a w trakcie urlopu wypoczynkowego otrzymujesz wynagrodzenie.

Pracodawca ustala plan urlopów, powinien jednak uwzględnić preferencje pracowników co do terminu urlopu, o ile nie zakłóci to normalnego toku pracy.  Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której pracownik prosi o urlop wypoczynkowy tuż po urlopie macierzyńskim. W tym przypadku, zgodnie z art. 163 § 3 Kodeksu pracy,  pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu. Także jeśli wystąpił o niego ojciec wychowujący dziecko  (bezpośrednio po wykorzystanym przez niego urlopie macierzyńskim). Oznacza to, że niezależnie od ustalonego planu urlopowego, jeśli złożysz wniosek o urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, pracodawca będzie zobowiązany udzielić ci go w tym konkretnym terminie.

Taka sama zasada będzie obowiązywać jeśli zdecydujesz się wykorzystać dodatkowy urlop macierzyński (obecny wymiar urlopu dodatkowego to 4 tygodnie, jeśli urodziłaś jedno dziecko przy jednym porodzie lub 6 tygodni, jeśli urodziłaś dwoje i więcej dzieci przy jednym porodzie), tj. jeśli złożysz odpowiedni wniosek, pracodawca zobowiązany będzie do udzielenia ci urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim.

Przebywając na urlopie macierzyńskim (a także na dodatkowym urlopie macierzyńskim), nabywasz prawo do urlopu wypoczynkowego na takich samych zasadach, jak gdybyś pracowała w tym czasie. Niewykorzystany urlop, pracodawca będzie zobowiązany udzielić ci w terminie późniejszym.

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy, zakłada wprowadzenie dodatkowego urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 26 tygodni. Zgodnie z prowadzonymi pracami, uprawnienia związane z urlopem rodzicielskim będą zbliżone do uprawnień związanych z urlopem macierzyńskim. Za okres, kiedy będziesz przebywać na urlopie rodzicielskim, przysługiwać ci będzie prawo do urlopu wypoczynkowego, który będziesz miała prawo wykorzystać bezpośrednio po urlopie rodzicielskim.

Urlop macierzyński na nowych zasadach.

Komentarze