;

2 dni opieki nad dzieckiem – co to jest i kiedy brać?

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Jest to prawo do zwolnienia z pracy przysługujące pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, za które przysługuje prawo do wynagrodzenia.

 

Prawo to przysługuje od dnia podjęcia pracy, niezależnie od tego, w którym miesiącu pracownik rozpoczął pracę i bez względu na wymiar czasu pracy. Ze zwolnienia może skorzystać zarówno pracownik mający własne dziecko w wieku do lat 14 (chyba że jest pozbawiony władzy rodzicielskiej nad dzieckiem), jak i pracownik wychowujący dziecko przysposobione lub dziecko współmałżonka. To, że małżonek pracownika sprawuje opiekę nad dzieckiem, nie pozostając w zatrudnieniu lub przebywając na urlopie wychowawczym, nie ogranicza jego prawa do skorzystania ze zwolnienia od pracy. Jedynie w sytuacji, gdy każde z rodziców lub opiekunów jest zatrudnione, z 2 dni na opiekę na dziecko może skorzystać tylko jedno z nich, chyba że podzielą się tym uprawnieniem.

 

Należy zwrócić uwagę, iż wymiar tego zwolnienia wynosi 2 dni bez względu na liczbę dzieci posiadanych przez pracownika, co jest krzywdzące dla pracowników posiadających więcej dzieci.

 

W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, jeśli pracownik nie wykorzysta przysługujących dni wolnych w danym roku kalendarzowym, prawo do nich wygasa. Zwolnienie musi być wykorzystane w roku kalendarzowym, w którym przysługuje. Nie może ono zostać przesunięte na następny rok kalendarzowy.

Komentarze