Kto do której klasy?

Ocena: 2.38/5 Głosów: 6
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Co ostatnia reforma oświaty oznacza dla dzieci urodzonych w 2008 r., 2009 r, i 2010 r.

W 2016/2017 sześciolatki już nie muszą iść do pierwszej klasy. Ale mogą. Fot. Shutterstock
W 2016/2017 sześciolatki już nie muszą iść do pierwszej klasy. Ale mogą.

29 grudnia 2015 r. zmieniły się zasady posyłania dzieci do szkoły podstawowej. Zgodnie z nimi obowiązek rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie mają 7-latki, a 6-latki mogą iść do pierwszej klasy, ale nie muszą. Sprawdziliśmy, co to konkretnie oznacza dla dzieci urodzonych w 2008 r., 2009 r. i 2010 r.

Dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r.

 1. Jeśli w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w pierwszej klasie, w 2016/2017 powinny kontynuować naukę w drugiej klasie.

 2. Jeśli w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w drugiej klasie, mogę kontynuować naukę w 2016/2017 w trzeciej klasie lub w drugiej klasie. Jeśli rodzice wybiorą to drugie rozwiązanie, muszą złożyć wniosek do 31 marca 2016 r. u dyrektora szkoły.

Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r.

One szły obowiązkowo do pierwszej klasy już jako 7-latki (w 2015/2016), więc w 2016/2017 powinny iść do drugiej klasy. Oczywiście pod warunkiem, że otrzymają promocję.

Dzieci urodzone w 2009 r.

 1. Jeśli nie zaczęły jeszcze nauki w szkole podstawowej, muszą iść do pierwszej klasy.

  Tylko dzieci, które mają orzeczenie o potrzebie specjalnego kształcenia, mogą iść do szkoły później. W ich przypadku obowiązek szkolny może być odroczony maksymalnie do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Jeśli dziecko chodziło do oddziału przedszkolnego nie w swoim rejonie, ma prawo do kontynuowania nauki w tej szkole bez konieczności uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym. Gmina może jednak do 15 czerwca 2016 r. wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego inną szkołę podstawową niż ta, w której obwodzie mieszka dziecko, jeśli spodziewana liczba uczniów w klasie pierwszej w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców nie przekracza 7; w pozostałych szkołach – 11.

 2. Jeśli rozpoczęły naukę w pierwszej klasie w roku szkolnym 2015/2016, mogą:


  - iść do drugiej klasy od 2016/2017 (jeśli otrzymają promocję);

  - kontynuować naukę w klasie pierwszej w 2016/2017. Jeśli rodzice wybiorą to rozwiązanie, muszą złożyć wniosek do 31 marca 2016 r. u dyrektora szkoły. W takiej sytuacji dzieci nie będą musiały już brać udziału w postępowaniu rekrutacyjnym;

  - mogą skorzystać z wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego jeszcze w roku szkolnym 2015/2016 pod warunkiem, że osoba kierująca tą placówką wyrazi na to zgodę.

 

Dzieci urodzone w 2010 r.

 1. Mają obowiązek odbycia rocznego wychowania przedszkolnego w 2016/2017 w przedszkolu, oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 2. Mają prawo iść do pierwszej klasy w roku szkolnym 2016/2017 pod warunkiem, że:

  - odbyły obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne     LUB

  - otrzymały pozytywną opinię o gotowości do nauki w szkole wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

  Do szkoły rejonowej powinny zostać przyjęte z urzędu. Gmina może jednak do 15 czerwca 2016 r. wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego inną szkołę podstawową niż ta, w której obwodzie mieszka dziecko, jeśli spodziewana liczba uczniów w klasie pierwszej w szkołach zlokalizowanych na terenach wiejskich lub w miastach do 5000 mieszkańców nie przekracza 7; w pozostałych szkołach – 11. Jeśli rodzice chcą zapisać dziecko do placówki, która znajduje się poza obwodem ich zamieszkania muszą poddać dziecko postępowaniu rekrutacyjnemu.

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące nauki w szkole lub przedszkolu twojego 6-latka lub 7-latka, możesz zadzwonić do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Eksperci czekają na pytania rodziców od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15 pod numerami telefonów:

 • (22) 34 74 595 (sześciolatek w szkole)
 • (22) 34 74 717 (sześciolatek w przedszkolu)
 • (22) 34 74 589 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)
 • (22) 34 74 419 (sześciolatek w przedszkolu, sześciolatek w szkole)

Tekst powstał na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie www.men.gov.pl

Tematy: szkoła podstawowa, pierwsza klasa, obowiązek szkolny, 6-latki, 7-latki, reforma edukacji

Komentarze