Nauka sześciolatka i siedmiolatka

Ocena: 2.35/5 Głosów: 2
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Co robią dzieci w zerówce szkolnej i przedszkolnej, a co w pierwszej klasie. Sprawdź, zanim zdecydujesz, gdzie będzie chodzić twoje dziecko. To ostatni rok, kiedy masz wybór.

Sześciolatki w zerówce dopiero przygotowują się do nauki czytania i pisania. W pierwszej klasie - już się tego uczą. Fot. Shutterstock
Sześciolatki w zerówce dopiero przygotowują się do nauki czytania i pisania. W pierwszej klasie - już się tego uczą.

To, czego mają się uczyć dzieci w pierwszej klasie i w zerówce opisuje tzw. Nowa Podstawa Programowa, określona w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku, która obowiązuje od 2009/2010.

Sześciolatek w zerówce

Bez względu na to, czy uczęszcza do zerówki przedszkolnej czy szkolnej, nazywanej też "oddziałem przedszkolnym", powinien uczyć się tego samego, czyli głównie zdobywać umiejętności niezbędne do rozpoczęcia nauki czytania i pisania (a nie uczyć się czytać i pisać!). Jego zadaniem będzie więc ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji ręka-oko. W zerówce przedszkolnej i szkolnej kładzie się też duży nacisk na rozwój społeczny i emocjonalny. Co ważne MEN nie nie dopuścił do użytku żadnych podręczników dla uczniów zerówek. To znaczy, że niczego nie narzuca, ani nawet nie sugeruje. Nauczyciel ma sam zdecydować, z jakich pomocy będzie korzystał. W praktyce oznacza to, że najpierw orientuje się w wiedzy i umiejętnościach swoich wychowanków, a następnie dostosowuje do nich swoją metodę nauczania oraz potrzebne pomoce naukowe. Liczy się tylko to, by zrealizował podstawę programową, co oznacza, że pod koniec edukacji przedszkolnej (prowadzonej w zerówce przedszkolnej lub szkolnej) dziecko powinno być gotowe do rozpoczęcia nauki w szkole w klasie pierwszej. 

Co warto wiedzieć o nauce sześciolatka w przedszkolu

Przede wszystkim nadal nie musicie się spieszyć do przedszkola na 8 rano, o której to godzinie w większości szkół podstawowych zaczynają się lekcje. Dziecko zwykle zaczyna zajęcia edukacyjne po śniadaniu, około godziny 9.00 lub 10.00. Za 5 godzin "pobytu" w przedszkolu rodzice nie płacą. Kolejne godziny, posiłki i ewentualne zajęcia dodatkowe - już kosztują. Nauka sześciolatka w przedszkolu najczęściej jest bardziej swobodna niż w szkole. Jest tu więcej zabawek, a na przedszkolnym podwórku - plac zabaw przystosowany dla najmłodszych. Poza tym malec ma tutaj swoich starych kolegów i doskonale mu znaną kadrę pedagogiczną, a więc nauka w zerówce przedszkolnej bardzo przypomina wcześniejszą edukację dziecka w przedszkolu.

Co warto wiedzieć o nauce sześciolatka w szkolnej zerówce

Czeka tu na dziecko więcej zabaw i swobodnej aktywności, niż gdyby poszło do klasy pierwszej. Ale mniej niż w zerówce przedszkolnej. Zwykle większość zajęć organizowanych jest przy ławkach (odpowiednich małych stolikach z małymi krzesłami), które częściej łączone są w podkowy lub jeden duży stół niż są ustawiane w rzędy. Zwykle szkoły starają się jakoś oddzielić klasy zerówek od reszty szkoły - czasem na przykład są one na innym piętrze. Po określonej liczbie zajęć w szkolnej zerówce, maluchy mogą iść do świetlicy. Często organizowana jest w tym samym pomieszczeniu, w którym odbywają się lekcje, a jedynie przychodzi do dzieci inny nauczyciel. Dzieci w szkolnej zerówce mają przerwy na spożywanie posiłków przyniesionych w domu oraz mogą jeść obiad w szkolnej stołówce.

Sześciolatek i siedmiolatek w klasie pierwszej

We wszystkich klasach pierwszych (bez względu na to w jakim wieku są pierwszoklasiści) obowiązuje ten sam program. I we wszystkich nauczyciele powinni przez ten rok uczyć czytać, pisać i liczyć. Obowiązkowe zajęcia w klasie pierwszej zwykle trwają 4-5 godzin. Po nich często wypada pora obiadu, a następnie dzieci zaczynają zajęcia w świetlicy.

Podobnie jak klasy zerowe, także klasy pierwsze są zwykle jakoś oddzielone od reszty szkoły. Przerwy najmłodszych też rzadko wypadają wtedy, gdy pauzę mają starsi uczniowie. Wszystko po to, by najmłodsi nie mieli dużo kontaktu ze starszymi dziećmi. 

Klasy z uczniami w tym samym wieku

Teoretycznie najlepiej jest, gdy do jednej klasie chodzą dzieci w tym samym wieku, czyli tylko sześciolatki lub tylko siedmiolatki. Dzięki temu nauka może przebiegać w miarę płynnie - nikt się nie nudzi i nikt nie musi nadrabiać zaległości. Jednak, jak wiadomo, dzieci w tym samym wieku mogą się bardzo różnić jeśli chodzi o gotowość szkolną i nauczyciel powinien starać się to uwzględniać i dostosowywać metodę nauki oraz zakres przekazywanej wiedzy do konkretnych uczniów. Może np. wykorzystywać karty pracy z zadaniami do wyboru przez ucznia, różnicować prace domowe lub organizować konkursy dla chętnych.

Skąd wiadomo, że dziecko jest gotowe do szkoły?

 

Klasy z uczniami w różnym wieku

Z kolei jeśli w pierwszej klasie są zarówno sześcio- jak i siedmiolatki, nauczyciele zwykle tak organizują zajęcia, by starsi uczniowie pomagali młodszym, zaś młodsi uczyli się od starszych. Pierwsi mogą się dzięki temu dowartościować, a drudzy rozwinąć. Jeśli w klasie są sześciolatki nauczyciele zwykle starają się ograniczyć czas spędzany w ławkach i organizują dużo zabaw ruchowych. Poza tym lekcje nie zawsze trwają pełne 45 minut. Często nauczyciel, widząc, że dzieci są zmęczone proponuje im gimnastykę, albo przerwę na posiłek.

Sprawdź, jak znaleźć dobrą szkołę dla dziecka

Tematy: przedszkole, szkoła podstawowa, pierwsza klasa, zerówka

Komentarze