Wychowanie pod kontrolą

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Czy rodzice powinni obdarzyć dziecko pełnym zaufaniem, czy raczej permanentnie je kontrolować?

Zaufanie jest wyrazem szacunku do dziecka.
Zaufanie jest wyrazem szacunku do dziecka.

Gdy kontrolujesz dziecko

Nadmierna kontrola nie gwarantuje, że dziecku nie stanie się krzywda, może natomiast zwiększyć u dziecka poczucie bezradności. Przesadna opiekuńczość rodziców, nawet ta powodowana troską, sprawia że:

Pojawia się uczucie buntu

Dziecko pozornie akceptuje kontrolę, ale w rzeczywistości kombinuje, jak uwolnić się spod klosza. Na równi z uczuciem buntu pojawia się u dziecka złość i niechęć wobec nadopiekuńczego rodzica, które mogą przerodzić się w agresję przeciwko sobie bądź innym.

Nie rozwijają się mechanizmy samokontroli

Dziecko jest uległe, zależne, nie potrafi samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie. Często nie umie też funkcjonować w mniejszej grupie, bo jest zbyt bierne. Zaburzanie mechanizmu samokontroli doprowadza do sytuacji, w której kontrolowany wykonuje pewne czynności, ponieważ musi, a nie dlatego, że chce.

Obniża się poczucie własnej wartości

Dzieci nadmiernie kontrolowane otrzymują od rodziców sygnał, że bez ich kontroli nie będą w stanie sobie same poradzić, co może znacznie obniżyć ich samoocenę.

Zanika pewność siebie

Dziecko, które nie miało okazji, aby poradzić sobie z problemami na swój sposób, nie jest do końca świadome swoich możliwości.

Rozwija się nadmierne przywiązanie do rodziców

Dziecko zaczyna funkcjonować tak, aby zaspokoić oczekiwania rodziców, nierzadko rezygnuje ze swoich marzeń czy zainteresowań na rzecz tych wskazywanych przez mamę bądź tatę. Nadmierne przywiązanie może stwarzać problemy w przyszłości, np. w budowaniu poprawnych relacji we własnym związku.

Gdy ufasz dziecku

Zaufanie do dzieci to ważny element wychowania. Nie jest ono jednoznaczne z pozostawieniem dziecka samemu sobie, ale ma stwarzać okazję do dialogu pomiędzy dziećmi a dorosłymi, jest wyrazem szacunku. Obdarzenie zaufaniem powoduje, że dzieci:

Zyskują większą wiarę w swoje możliwości

Zwiększa się u nich poczucie własnej wartości, dzieci potrafią sobie radzić w trudnych sytuacjach, stają się odważniejsze i bardziej samodzielne.

Nawiązują bliskie więzi z rodzicami

Dzięki czemu działają bardziej swobodnie, pewnie i świadomie, starają się nie zawieźć zaufania rodziców.

Są bardziej towarzyskie

Potrafią funkcjonować w grupie, utrzymywać pozytywne relacje z rówieśnikami oraz rodzicami.

9 zdań, których nie można mówić córce.

Tematy: wychowanie, kontrolowanie dziecka, zaufanie do dziecka

Komentarze