Nauka liczenia

Ocena: 3.29/5 Głosów: 6
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Matematyka wymaga myślenia abstrakcyjnego, umiejętności wnioskowania i budowania logicznego ciągu przyczynowo-skutkowego. Nauka matematyki, podobnie jak nauka czytania, nie musi być odkładana do momentu pójścia dziecka do przedszkola. W jaki sposób uczyć dziecko liczyć?

Umiejętność liczenia rozwija się od najmłodszych lat
Umiejętność liczenia rozwija się od najmłodszych lat

Nauka liczenia metodą Glenna Domana

Metodę Glenna Domana wykorzystuje się nie tylko do wczesnej nauki czytania, ale również do wczesnej nauki matematyki. Do nauki liczenia, tak jak w przypadku nauki czytania, służą białe karty. W przypadku nauki liczenia na kartach znajdują się czerwone kropki - plansze z czerwonymi kropkami są stosowane przez 3 miesiące. Nauka liczenia metodą Glenna Domana ma taką przewagę nad tradycyjnymi sposobami nauki (za pomocą nie kropek, a cyfr), że dziecko uczy się rozpoznawać rzeczywiste wartości, a nie tylko przedstawiające je symbole.

 

Dodawanie wprowadza się po pierwszym miesiącu nauki, przy czym nie tłumaczy się dziecku znaczenia słowa "dodawanie". Od 40. dnia nauki rozpoczyna się nauka odejmowania, od 50. - nauka mnożenia. Nauka dzielenia rozpoczyna się w 60. dniu nauki. Cyfry pokazuje się dziecku dopiero w 96. dniu nauki.

Podobnie jak w przypadku nauki czytania, nauka liczenia metodą Glenna Domana powinna odbywać się systematycznie, ale w sprzyjających warunkach. I dziecko, i mama powinni być w równym stopniu chętni do nauki. Jeśli któreś jest zmęczone, w złym humorze lub nie ma ochoty na zajęcia - najlepiej przełożyć sesję na inny termin. Nauka powinna odbywać się szybko, według zasady "im szybciej, tym lepiej". Entuzjazm jest ważnym elementem metody Domana - dziecko powinno kojarzyć naukę z zabawą i z przyjemnością. Naukę liczenia również można rozpocząć już z noworodkami - w tym przypadku karty z kropkami są odpowiednio większe.

 

Liczenie w przedszkolu

Przedszkole przygotowuje dziecko do nauki matematyki w szkole podstawowej. Podstawą nauki liczenia jest zdobycie przez dziecko umiejętności klasyfikowania przedmiotów według kształtów (kwadraty, trójkąty, koła), kolorów i grupowanie ich w zbiory. Z większej grupy przedmiotów dziecko powinno również potrafić wyodrębnić nie tylko przedmioty o takich samych cechach, ale również przedmioty, które mają choć jedną cechę wspólną (np. czerwone prostokąty i czerwone koła). 6-latek powinien mieć umiejętność przeliczania elementów zbiorów i porównywania ich zawartości. W tym celu dziecko musi umieć dodawać i odejmować liczby w zakresie 10. Ważnym elementem jest nauka liczenia na palcach - etap niezbędny na drodze do umiejętności liczenia w pamięci. Przedszkolak powinien potrafić wyodrębniać cechy ilościowe i jakościowe (wielkość, ciężar, pojemność, kształt, długość szerokość i wysokość), określać położenie przedmiotów w przestrzeni, porównywać odległości. W ramach edukacji matematycznej w przedszkolu dzieci uczą się również określania czasu, prawidłowego posługiwania się nazwami dni tygodnia i nazwami miesięcy (w odpowiedniej kolejności). Nauka geometrii polega na zapoznaniu maluchów z podstawowymi kształtami geometrycznymi. Klasyfikacja przedmiotów i budowanie zbiorów ze względu cechy wspólne to późniejszy element edukacji matematycznej w przedszkolu. W przedszkolu dzieci uczą się znaczenia znaków: +, -, =, <, >. W ostatnim etapie maluchy uczą się łączyć układać i odczytywać proste wzory (związane z dodawaniem i odejmowaniem oraz określaniem większości i mniejszości). Nauka liczenia, podobnie jak nauka czytania, również powinna odbywać się poprzez zabawę. Elementy nauki liczenia wprowadzać się w przedszkolu w gry i zabawy dzieci 3-letnich.

 

Nauka z rodzicami

Świetną okazją do nauki liczenia w domu są codzienne czynności, takie jak wspólne gotowanie (np. ile pomidorów potrzebujemy do sałatki?) albo nakrywanie do stołu (np. ile kubków postawimy ma stole?). Warto również skorzystać z oferty serwisów edukacyjnych przeznaczonych dla dzieci, w których znajdują się gry komputerowe rozwijające umiejętność liczenia (np. liczenie na palcach na ekranie komputera albo rozmieszczanie talerzy na stole przed planowanym przyjęciem). W zasadzie wszystkie czynności mogą stać się okazją do doskonalenia nauki liczenia. Nie tylko dedykowane nauce matematyki gry i zabawy dydaktyczne, ale również czynności samoobsługowe mogą być wykorzystane do rozszerzania umiejętności matematycznych dziecka.

Tematy: nauka liczenia

Komentarze