Kiedy zacząć uczyć czytać?

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Dzieci zdobywają umiejętność czytania w przedszkolu. W obowiązkowej „zerówce” nauka czytania jest jednym z najważniejszych zadań, przygotowujących przedszkolaki do debiutu w szkole. Jednak nauka rozpoznawania liter może się z powodzeniem odbywać zanim dziecko pójdzie do przedszkola. Jak wygląda wczesna nauka czytania i kiedy zacząć uczyć dzieci czytać?

Nauka czytania odbywa się poprzez zabawę
Nauka czytania odbywa się poprzez zabawę

Metoda wczesnej edukacji Glenna Domana

Coraz częściej rodzice postanawiają rozpocząć zabawy ze słowem pisanym z dziećmi jeszcze przed rozpoczęciem nauki czytania w przedszkolu. Najlepiej, gdy wczesna nauka czytania odbywa się z dziećmi około 3 roku życia - tak zalecają eksperci.

Założenia wczesnej nauki są oparte na wynikach badań Glenna Domana. Metoda wczesnej edukacji Glenna Domana rozwinęła się przypadkowo, mimochodem - w trakcie pracy z dziećmi upośledzonymi Doman zauważył, że pomimo uszkodzeń mózgu dzieci są w stanie nauczyć się czytać już w wieku 3 lat. Kolejne badania pokazały, że również dzieci zdrowe z powodzeniem są w stanie nauczyć się czytać wcześniej, niż sądzono. W metodzie Glenna Domana do nauki wykorzystuje się białe karty papieru z wydrukowanymi na czerwono wyrazami. Zapoznawanie ze słowem pisanym następuje w kolejności od rzeczowników przez czasowniki po przymiotniki. Z czasem, stopniowo zmniejszając rozmiar czcionki, wprowadza się proste, a następnie rozwinięte zdania. Na wykorzystaniu szablonów opiera się również wczesna nauka matematyki.

 

Kiedy zacząć?

Naukę czytania można zacząć już z noworodkami - w Internecie można znaleźć strony poświęcone nauce czytania najmłodszych i wskazówki, jak powinna przebiegać nauka na każdym etapie rozwoju. Nauka czytania noworodków to przykład skrajny, niemniej jednak świadczy o tym, że nie ma rzeczy niemożliwych. Naukę czytania, a właściwie wstęp do nauki czytania, można podjąć już kilka dni po narodzinach. Jak wygląda nauka czytania z noworodkami? Nauka oparta jest na metodzie wczesnej edukacji Glenna Domana. Do tego celu wykorzystuje się białe karty z wyrazami. Na pierwszej karcie może pojawić się imię dziecka. Dziecko skupia wzrok na karcie, a mama lub tata głośno odczytują słowo. Codziennie pokazuje się maluchowi inne słowo, a po 3 tygodniach powtarza przebyty cykl nauki. Skupianie uwagi dziecka na kartach z napisami może wpłynąć pozytywnie na rozwój zdolności widzenia szczegółów. Wielu specjalistów odradza jednak podejmowanie nauki czytania z noworodkami i niemowlętami argumentując, że bez względu na moment rozpoczęcia nauki, w pewnym okresie życia czyta tak samo.

We wczesnym nauczaniu czytania najważniejszy jest aspekt zabawowy. Tak małych dzieci nie wolno zmuszać do nauki, jeśli nie mają na to ochoty. Zły humor, zmęczenie, niechęć dziecka są wystarczającym sygnałem, do odłożenia nauki na później.

 

Metody nauki czytania w przedszkolu

W przedszkolu wykorzystuje się kilka metod nauki czytania. Najczęściej stosowaną metodą jest metoda analityczno-syntetyczna. Dziecko najpierw poznaje małe litery oznaczające samogłoski, później spółgłoski, a na koniec litery wielkie. Przedszkolaki omawiają z nauczycielką obrazki, które mają przed sobą lub wierszyki, których wysłuchały. Ważnym pojęciem jest tzw. wyraz podstawowy, czyli wyraz z którego wyodrębnia się głoski odpowiadające uczonym literom. Dzieci wyodrębniają głoski z wyrazu podstawowego, poszukują poznawanej głoski w innych wyrazach, rozpoznają nową literę wśród innych liter. Oprócz metody analityczno-syntetycznej, stosuje się metodę syntetyczną (przechodzenie od głoski lub litery do wyrazu), metodę analityczną (przechodzenie od wyrazu do liter i głosek) i metodę globalną (wskazywanie różnic pomiędzy poszczególnymi wyrazami).

 

Uczyć bawiąc

Najważniejszą zasadą w przedszkolu jest nauka poprzez zabawę. Dlatego proces nauki czytania trwa nieustannie, dotyczy nie tylko zajęć edukacyjnych, ale pojawia się również w czasie zabaw. Nauka czytania jest procesem zintegrowanym z całokształtem aktywności dziecka w przedszkolu.

Program przedszkolny przewiduje zapoznanie dzieci z 22 literami. Proces nauki czytania dzieli się na kilka etapów. Naukę czytania poprzedza tzw. wyrabianie gotowości do nauki czytania. W tym etapie wprowadza się dźwięki (głoski). Dopiero później dzieci poznają graficzne odpowiedniki dźwięków, które słyszą, czyli litery. Wyodrębnianie poszczególnych głosek w wyrazie (analiza dźwiękowa wyrazu) oraz łączenie ich w całość (synteza dźwiękowa wyrazu) to podstawa, na której opiera się proces nauki czytania w przedszkolu. Po analizie i syntezie dźwiękowej kolejnym etapem jest analiza słuchowo-wzrokowa.

W przedszkolu zajęcia edukacyjne przeplatają się z zajęciami ruchowymi. Nauka zawsze odbywa się poprzez zabawę. Ważne jest powtarzanie i utrwalanie zdobytych informacji. Trzeba pamiętać, że małe dziecko uczy się przez cały czas. Zabawa jest nie tylko zabawą, ale okazją do doskonalenie zdobytych umiejętności.

Tematy: nauka czytania

Komentarze