Co to jest zespół Aspergera?

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Zespół Aspergera to zaburzenie ze spektrum autyzmu, co oznacza, że pewne objawy przypominają objawy charakterystyczne dla autyzmu. Ponieważ symptomy są dużo lżejsze, diagnoza zespołu Aspergera jest jednak o wiele trudniejsza.

Zespół Aspergera objawia się trudnościami w relacjach z innymi, zrozumieniu siebie i otoczenia
Zespół Aspergera objawia się trudnościami w relacjach z innymi, zrozumieniu siebie i otoczenia

Zespół Aspergera nie łączy się z zaburzeniami rozwoju mowy, a jego objawy mogą być często trudne do właściwego zdiagnozowania. Z tego powodu zaburzenie wykrywane jest dosyć późno.

O ile autyzm dziecięcy jest diagnozowany i leczony już ok. 3. roku życia dziecka, o tyle zespół Aspergera zazwyczaj zostaje wykryty ok. 8-10 roku życia, kiedy leczenie może być już trudniejsze. Często się zdarza, że zespół Aspergera jest właściwie zdiagnozowany dopiero w dorosłym życiu.

 

Objawy zespołu Aspergera

Zespół Aspergera to, podobnie jak autyzm, zaburzenie neurologiczne, o niepoznanej przyczynie. Zaburzenie dotyczy osób, które mają bardzo duże problemy w relacjach społecznych, w kontaktach z otoczeniem, w rozumieniu zachowań innych osób. Przez część lekarzy zespół Aspergera określany jest jako "autyzm bez problemów z mówieniem". Dzieci dotknięte autyzmem mają problemy z komunikacją werbalną i pozawerbalną - nauka mowy jest opóźniona, dzieci dysponują małym zasobem słów, które zdarza im się powtarzać bez większego sensu. U dzieci dotkniętych zespołem Aspergera - w przeciwieństwie do dzieci autystycznych - rozwój mowy przebiega prawidłowo, chociaż sposób ich wypowiedzi jest specyficzny. Co charakterystyczne, dzieci z zespołem Aspergera komunikują sie używając języka dorosłych - ton ich wypowiedzi jest poważny, często "pouczający", dzieci powtarzają określone struktury językowe (podsłuchane np. w reklamach).

Ze względu na problemy w kontaktach społecznych dzieci z zespołem Aspergera są często postrzegane jako źle wychowane, co wynika z ich niezrozumienia zasad rządzących komunikacją międzyludzką. Dzieci z zespołem Aspergera same ustalają zasady, na jakich komunikują się z otoczeniem. Brak zrozumienia innych dla ich sposobu zachowania, który wydaje im się normalny i naturalny, wywołuje w nich frustrację. Do pozostałych objawów zespołu Aspergera mogą należeć również schematyczne zachowania, powtarzanie określonych czynności, układanie przedmiotów w szereg i wybiórcze zainteresowania.

 

Zespół Aspergera a autyzm

Jeszcze niedawno zespół Aspergera przez wielu naukowców był traktowany jako lekka odmiana autyzmu. Autyzm to zespół zaburzeń, które skupiają się w 3 sferach życia człowieka: w komunikacji z otoczeniem, relacjach z ludźmi i w charakterystycznym zachowaniu. Problemy komunikacyjne dzieci autystycznych dotyczą nie tylko braku umiejętności nawiązania i utrzymania kontaktu z innymi, ale również opóźnionego rozwoju mowy. W przypadku dzieci z zespołem Aspergera rozwój mowy przebiega prawidłowo, choć dzieci - podobnie jak dzieci autystyczne - mają problemy z wyrażaniem uczuć i rozumieniem otoczenia.

Zespół Aspergera, podobnie jak autyzm, to zaburzenie o charakterze spektralnym, co oznacza, że może występować w różnym stopniu nasilenia. Objawy takie jak nieprawidłowa komunikacja ze światem zewnętrznym czy powtarzanie określonych czynności zaliczają zespół Aspergera do spektrum autyzmu.

Autyzm i zespół Aspergera mogą się pojawiać w różnym nasileniu, dlatego często niezwykle trudno jednoznacznie orzec, o jakie zaburzenie chodzi.

 

Jak wygląda terapia?

Chociaż objawy zespołu Aspergera są dużo lżejsze niż objawy autyzmu, ich leczenie może być dużo trudniejsze - ze względu na bardzo trudne rozpoznanie (problemom towarzyszy prawidłowy rozwój dziecka) terapia często podejmowana jest bardzo późno. Tak, jak w przypadku dzieci autystycznych, im szybciej podejmowane jest leczenie, tym lepsze przynosi rezultaty. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że pierwsze objawy autyzmu (takie, jak nieutrzymywanie kontaktu wzrokowego, brak reakcji na odgłosy, opóźniony rozwój mowy) można zaobserwować już w okresie niemowlęcym oraz do 3. roku życia. Dzieci z zespołem Aspergera, które często przez otoczenie są postrzegane po prostu jako niegrzeczne i źle wychowane, zazwyczaj są diagnozowane dużo później, co z kolei utrudnia terapię. Terapia dla dzieci z zespołem Aspergera powinna być dobrana indywidualnie. Dobre efekty daje wykorzystanie zdolności, jakie wykazuje dziecko (dzieci z zespołem Aspergera często koncentrują się na wykonywaniu jednej czynności). W ramach terapii dziecko uczy się rozumienia zachowań innych, norm i zasad (oraz ich przestrzegania), radzenia sobie ze stresem i frustracją. W leczeniu pomaga również uregulowany tryb życia.

 

Joanna Grochowska, psycholog, opowiada o leczeniu zespołu Aspergera:

 

 

Komentarze