Jak przebiega rekrutacja do przedszkola?

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Rok szkolny w przedszkolu - tak jak w szkole - zaczyna się 1 września, ale zapisywanie dzieci odbywa się kilka miesięcy wcześniej. Rekrutacja może być prowadzona drogą tradycyjną (na miejscu w przedszkolu) albo przez Internet (drogą elektroniczną). Co musisz wiedzieć?

Rekrutacje do przedszkoli państwowych ruszają na wiosnę
Rekrutacje do przedszkoli państwowych ruszają na wiosnę

Rekrutacja na miejscu

Rekrutacja drogą tradycyjną odbywa się w trakcie wizyty rodzica w przedszkolu i wiąże się z pobraniem i wypełnieniem karty zgłoszeniowej dziecka do przedszkola. Rodzic musi uzupełnić kartę (znajdują się w niej dane dziecka, dane rodziców, informacje o zatrudnieniu rodziców, adresy itd.), a następnie oddać ją przed upłynięciem wyznaczonego przez przedszkole terminu.

Jeśli zgłoszonych dzieci jest więcej niż wynosi limit miejsc, wtedy zbiera się komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzą: dyrektor przedszkola, przedstawiciel rady pedagogicznej i przedstawiciel rady rodziców.

Komisja ogłasza wstępną listę dzieci przyjętych do przedszkola, biorąc pod uwagę wymogi pierwszeństwa. Rodzice zawsze zostają poinformowani o tym, z jakich powodów nie zostały przyjęte pozostałe dzieci (w takich wypadkach przyjęte dzieci miały pierwszeństwo przed innymi). Rodzice mają prawo odwołać się od ustaleń komisji - w takiej sytuacji układa się listę rezerwową, a rodzicom proponowane są miejsca dla dzieci w przedszkolach, które ogłosiły rekrutację uzupełniającą.

Czym się kierować przy wyborze przedszkola?

Czytaj też: Jak wygląda rekrutacja do przedszkola?

 

Kto ma pierwszeństwo

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają dzieci z rodzin, w których oboje rodzice pracują, dzieci z rodzin niepełnych (matka lub ojciec samotnie wychowujący dziecko), dzieci z rodzin, w których u rodziców orzeczono stopień niepełnosprawności, niezdolność do pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Czytaj też: Kto ma pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola publicznego?


Rekrutacja drogą elektroniczną

Obecnie przyjmowanie dzieci do przedszkola może się również odbywać drogą elektroniczną. W takim wypadku karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola są pobierane bezpośrednio ze strony internetowej przedszkola i przesyłane na podany adres mailowy. W formularzu elektronicznym znajdują się te same dane, co w karcie zgłoszeniowej dostępnej na miejscu w przedszkolu. Przedszkola wybierają jeden z systemów rekrutacji - dzieci albo rekrutuje się drogą tradycyjną, albo elektroniczną. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji wstępnej, rodzice muszą zadeklarować, czy chcą, aby dzieci uczęszczały do przedszkola, w którym otrzymały miejsce. Wybór drogi rekrutacji zależy od ustaleń miasta, w którym znajduje się przedszkole - zwykle wszystkie przedszkola w obrębie jednego miasta (gminy) prowadzą jednolity system rekrutacji.

W przypadku rekrutacji elektronicznej dzieci również może się zdarzyć, że chętnych jest więcej niż wynosi limit miejsc. Może się również zdarzyć tak, że miejsc jest więcej niż chętnych - wtedy rusza rekrutacja uzupełniająca, a do przedszkola są kierowane dzieci, które z braku miejsc nie dostały się do innych przedszkoli.

 

W rekrutacji do przedszkola nie obowiązuje system "kto pierwszy, ten lepszy" - każde zgłoszenie rozpatrywane jest niezależnie od tego, czy wpłynęło na początku rekrutacji, czy na końcu. Rekrutacja nie kończy się również przed czasem - najważniejsze jest, czy dziecko spełnia określone kryteria przyjęć.

Czytaj też: Co powinien umieć trzylatek, by poradzić sobie w przedszkolu

Tematy: przedszkole

Komentarze