Zasiłek macierzyński - to ci się należy

Ocena: 2.91/5 Głosów: 3
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Komu przysługuje zasiłek macierzyński, jak wysoki będzie i czy nie stracisz do niego prawa, jeśli urodzisz dziecko na urlopie wychowawczym? Sprawdź odpowiedzi prawnika.

Zasiłek macierzyński przysługuje mamom przebywającym na urlopach macierzyńskich.
Zasiłek macierzyński przysługuje mamom przebywającym na urlopach macierzyńskich.

 

Zasiłek macierzyński to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS. Może je otrzymywać kobieta (lub mężczyzna) korzystająca z urlopu macieżyńskiego.

Jak długo można otrzymywać zasiłek?

Osoba uprawniona do otrzymywania zasiłku dostaje go przez cały okres urlopu macierzyńskiego, który trwa:

 • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
 • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
 • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojaczków,
 • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworaczków,
 • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięcioraczków.

Zasiek można pobierać także przed urodzeniem dziecka, jeśli kobieta postanowi wykorzystać część urlopu przed wyznaczoną datą porodu.

Czytaj też: 9 rzeczy, do których masz prawo po porodzie

Komu przysługuje zasiłek?

Prawo do zasiłku ma:

 • każda kobieta zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
 • kobieta wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia i odprowadzająca ze swojego wynagrodzenia dobrowolną składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Pamiętaj, że prawo do zasiłku będzie ci także przysługiwało, jeżeli byłaś zatrudniona na podstawie umowy o pracę, ale w czasie ciąży umowa została rozwiązana z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy. Ponadto zasiłek otrzymasz także wtedy, gdy byłaś zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony albo na okres próbny i umowa została przedłużona do dnia porodu.

Zasiłek może otrzymać także ojciec dziecka, jeśli wykorzystasz co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego i zrezygnujesz z pozostałej jego części na rzecz ojca dziecka. W takim przypadku - na wniosek ojca będącego jednocześnie pracownikiem - ZUS przyznaje mu pozostałą część zasiłku.  

Czytaj też: ABC zasiłków macierzyńskich dla kobiet, które nie mają umowy o pracę

Czy można zrezygnować z zasiłku?

Prawa do zasiłku nie można się zrzec. Po upływie 14 tygodni urlopu macierzyńskiego możesz jednak zrezygnować z jego części na rzecz ojca dziecka. Jak to zrobić?

 • zgłoś pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego,
 • zgłoszenie musi nastąpić najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy,
 • do wniosku dołącz zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego ojca dziecka potwierdzające termin rozpoczęcia przez niego urlopu (wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu),
 • termin rozpoczęcia urlopu przez ojca dziecka musi przypadać bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Ile wynosi zasiłek macierzyński?

Wysokość zasiłku macierzyńskiego to 100% wynagrodzenia. A jak określić przeciętne wynagrodzenie? To proste: podstawę wymiaru zasiłku stanowi średnie miesięczne wynagrodzenie, jakie zostało ci wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień, w którym nabyłaś prawo do zasiłku.

Czytaj też: Urlop macierzyński na nowych zasadach

Kto wypłaca?

W zależności od tego, ile osób jest zatrudnionych u danego pracodawcy, zasiłek macierzyński wypłaca twój pracodawca lub ZUS. I tak: jeżeli w zakładzie pracy jest zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, zasiłek będzie wypłacał pracodawca, a jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników, zasiłek będzie wypłacał ZUS.

ZUS będzie także płatnikiem zasiłku, jeśli:

 • zostanie ogłoszona likwidacja lub upadłość firmy pracodawcy,
 • umowa o pracę zostanie przedłużenia do dnia porodu (miałaś umowę na okres próbny lub na czas określony).

Czytaj też: Kiedy rodzicielski to za mało

Niezbędne dokumenty:

Jeśli zasiłek wypłaca pracodawca, będzie ci potrzebny:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • oświadczenie ubezpieczonej matki o liczbie urodzonych dzieci.

Jeśli ogłoszono likwidację lub upadłość pracodawcy, będzie ci potrzebne:

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan ciąży w okresie zatrudnienia,
 • świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający fakt likwidacji lub upadłości firmy pracodawcy,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • oświadczenie o liczbie urodzonych dzieci.

Jeśli umowa została przedłużona do dnia porodu, będzie ci potrzebne:

 • świadectwo pracy,
 • oświadczenie ubezpieczonej o liczbie urodzonych dzieci.


Przykład 1

Jestem na urlopie wychowawczym. Czy będzie przysługiwał mi zasiłek macierzyński, kiedy urodzę drugie dziecko?

Tak, zgodnie z art. 29 ustawy o świadczeniach społecznych w razie choroby i macierzyństwa kobiecie przysługuje zasiłek macierzyński.

Przykład 2

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę w Spółce XYZ sp. z o.o., jednocześnie w moim zakładzie pracy korzystam z urlopu bezpłatnego, gdyż przebywam z mężem za granicą. Czy będzie przysługiwać mi zasiłek macierzyński?

Niestety, w takim przypadku zasiłek nie przysługuje, ponieważ prawa do zasiłku nie mają pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę i przebywający na urlopie bezpłatnym. (art. 12 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). 

 

Podstawa prawna

 • dział ósmy Kodeksu pracy,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. Nr 31, poz. 267 z późń. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ( Dz. U. Nr 65 poz. 742 z późń. zm.)

 

Sprawdź, jakie prawa przysługują rodzicom.

Tematy: urlop wychowawczy, urlop macierzyński, zasiłek macierzyński

Komentarze