Kiedy rodzicielski to za mało

Ocena: 3.45/5 Głosów: 4
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Co powinnaś wiedzieć o urlopie wychowawczym (są zmiany) i pracy na niepełny etat.

Zgodnie z nowymi zasadami na urlopie wychowawczym możesz być do 5. urodzin dziecka. Fot. Shutterstock
Zgodnie z nowymi zasadami na urlopie wychowawczym możesz być do 5. urodzin dziecka.

Ostatnie zmiany w kodeksie pracy są związane nie tylko z urlopem rodzicielskim, ale także wychowawczym. Sprawdź, kiedy ci przysługuje, na jakich warunkach i co może być dla niego alternatywą. 

Urlop dla rodziców (macierzyński, tacierzyński, ojcowski, rodzicielski) na nowych zasadach

Kiedy przysługuje urlop wychowawczy?

Jeśli jesteś zatrudniona co najmniej 6 miesięcy, masz prawo do urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Owe pół roku dotyczy ogólnego stażu pracy, a nie tylko okresu zatrudnienia u pracodawcy, który udziela wychowawczego. Maksymalny wymiar urlopu to 3 lata, i możesz go wykorzystać do ukończenia przez dziecko 5-go roku życia (okres w którym można wykorzystać urlop wychowawczy został wydłużony o rok; przed nowelizacją, urlop wychowawczy należało wykorzystać do ukończenia przez dziecko 4-go roku życia).

Aby skorzystać z urlopu wychowawczego, musisz złożyć wniosek, nie później niż na 2 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Pracodawca ma obowiązek udzielić ci urlopu. Nie musisz od razu decydować o tym, czy będziesz korzystać z urlopu wychowawczego przez pełne 3 lata. Urlop możesz podzielić na maksymalnie 4 części. Poszczególne części możesz wykorzystywać na zmianę z ojcem dziecka.

Czytaj też: Co to jest urlop wychowawczy?

Alternatywa dla urlopu wychowawczego

Jeśli nie chcesz brać urlopu wychowawczego, ale powrót do pracy na pełny etat też ci nie odpowiada bo oznaczałby zbyt długą rozłąkę z dzieckiem - rozważ obniżenie wymiaru etatu. Zgodnie z kodeksem pracy, w okresie w którym mogłabyś korzystać z urlopu wychowawczego, możesz (zamiast korzystania z urlopu wychowawczego)  złożyć pisemny wniosek o  obniżenie wymiaru etatu. Taka sytuacja może mieć miejsce jeśli w ogóle nie korzystałaś z urlopu wychowawczego lub jeśli wykorzystałaś go jedynie w części i formalnie masz możliwość korzystać z niego nadal). Rozmiar etatu po zmniejszeniu nie może być niższy niż 1/2. W praktyce często spotykany wymiar to 3/4, 3/5 a nawet 7/8 etatu.

Czytaj też: Mama robi karierę - raport

Jak przejść na część etatu

Przede wszystkim musisz złożyć odpowiedni wniosek (podobnie jak w przypadku urlopu wychowawczego) nie później niż na dwa tygodnie przed dniem, w którym chciałabyś rozpocząć  wykonywanie pracy w zmniejszonym wymiarze. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić twój wniosek. Co jeśli nie zachowasz odpowiedniego wyprzedzenia i złożysz wniosek później? (Np.  przedstawisz go w piątek a pracę na część etatu będziesz chciała rozpocząć w kolejny poniedziałek?) W takiej sytuacji, pracodawca ma prawo nie uwzględnić terminu wskazanego w twoim wniosku i dokonać obniżenia wymiaru czasu pracy w terminie do dwóch tygodni od daty złożenia wniosku (czyli najdalej od piątku przypadającego 2 tygodnie po dniu złożenia wniosku). Pamiętaj, że obniżenie wymiaru czasu pracy może wpływać na konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych u pracodawcy, niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania zakładu pracy. Oczywiście jeśli nie ma potrzeby wprowadzania zmian organizacyjnych, nie ma też teoretycznie przeciwwskazań aby pracodawca uwzględnił twój wniosek wcześniej, ale czy tak zrobi - to już zależy tylko od niego.

Posłuchaj, co psycholog mówi na temat powrotu matek do pracy.


Szczególna ochrona w przypadku zmniejszenia etatu

Jeśli zdecydujesz się na zmniejszenie etatu, będzie przysługiwać ci z tego tytułu tzw. "ochrona zatrudnienia". Co to znaczy? Otóż kodeks pracy określa, iż w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy (lub do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru etatu, jeśli obniżenie dotyczyć będzie krótszego okresu niż 12 miesięcy), pracodawca nie będzie mógł wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę. Wyjątkiem będzie ogłoszenie upadłości lub likwidacji zakładu pracodawcy albo sytuacja uzasadniająca rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Pracodawca może wręczyć takie wypowiedzenie np. wtedy, gdy pracownik naruszy podstawowe obowiązki pracownicze, popełnieni w czasie trwania umowy o pracę przestępstwo, które uniemożliwi dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku (jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem) czy też wtedy, gdy pracownik ze swojej winy utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. Kiedy minie dwanaście "ochronnych miesięcy", będziesz mogła nadal korzystać z obniżonego wymiaru etatu, ale nie będziesz już objęta tą szczególną ochroną.

Czytaj też: Kto wypłaca wynagrodzenie na urlopie macierzyńskim/wychowawczym?


Czytaj dalej na następnej stronie: Kiedy rodzicielski to za mało

Tematy: urlop wychowawczy, urlop rodzicielski, niepełny etat, przerwa na karmienie

Komentarze