Ubezpiecz się

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Ubezpieczenie to w skrócie umowa pomiędzy tobą a zakładem ubezpieczeń, na mocy której ubezpieczyciel udziela ci ochrony od nieszczęśliwych wydarzeń.

Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu zapoznaj się z warunkami umowy.
Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu zapoznaj się z warunkami umowy.

Ty zobowiązujesz się do opłacenia składki, a w zamian za to, w przypadku gdy zdarzy się sytuacja objęta ubezpieczeniem, np. spali się dom lub ukradną ci samochód, otrzymasz odszkodowanie od zakładu ubezpieczeń, które pokryje, w całości lub części, wartość utraconych dóbr. Gdy brakuje ci pewności, czy należy wykupić polisę, zawsze zadaj sobie pytanie: "Czy w razie zajścia takiego zdarzenia poradzę sobie bez ubezpieczenia?"

Przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu należy szczegółowo zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Umów (OWU), czyli regulaminem stosowanym do ubezpieczeń danego rodzaju, które określają prawa i obowiązki stron. Taki regulamin powinien w jasny sposób opisywać m.in. przedmiot ubezpieczenia (czyli co zostaje ubezpieczone), w jakim zakresie i za jakie zdarzenia odpowiada zakład ubezpieczeń oraz kiedy odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń podlega ograniczeniu lub zostaje całkowicie wyłączona. W OWU znajdziesz też informacje o tym, w jaki sposób ustala się wysokość składki, oraz jakie są twoje obowiązki w czasie trwania umowy lub wystąpienia szkody (m.in. określające czas wymagany na zgłoszenie szkody po zajściu zdarzenia).

Pamiętaj również, że płacona przez ciebie składka może być niższa. Towarzystwa ubezpieczeniowe z reguły udzielają zniżek tym osobom, które przez określony czas nie zgłosiły szkody lub które kontynuują ubezpieczenie w danym towarzystwie.

Za wyjątkiem ubezpieczeń obowiązkowych, ty podejmujesz decyzję o tym, czy chcesz się ubezpieczyć. Zwróć jednak uwagę, że udzielając kredytu, bank może czasami wymagać ubezpieczenia jako zabezpieczenia spłaty kredytu. Obecnie na rynku działa wiele towarzystw ubezpieczeniowych oferujących szeroki zakres produktów.

Rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia mieszkaniowe

Ubezpieczenie mieszkania lub domu to zabezpieczenie się przed ryzykiem utraty najcenniejszej rzeczy, jaką posiadamy. Ubezpieczyć należy nie tylko wyposażenie mieszkania (np. od kradzieży z włamaniem), ale i same "mury" od zajścia zdarzeń losowych, takich jak powódź, pożar, czy wybuch. Tego rodzaju ubezpieczenia z reguły wymagać będzie od nas bank w wypadku ubiegania się o kredyt na cele mieszkaniowe zabezpieczony hipoteką.

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym, które posiadać musi każdy właściciel samochodu. Polisa ta chroni przed odpowiedzialnością względem poszkodowanych w wypadkach osób, nie pokrywa jednak szkód, które poniosłaś ty. Posiadanie tej polisy nie chroni również przed możliwą odpowiedzialnością karną. Gdy zależy ci na pokryciu strat związanych ze szkodą, którą wyrządziłaś sama, lub której sprawca jest nieznany, zastanów się nad zakupem dobrowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego Autocasco. Z reguły przy tego rodzaju ubezpieczeniach zakłady ubezpieczeń oferują zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie to gwarantuje wypłatę określonej sumy pieniędzy w razie śmierci ubezpieczonego. Innym rodzajem tego ubezpieczenia, czasami wymaganym przez bank w razie udzielenia kredytu, jest posiadanie terminowego ubezpieczenia na życie (czyli ubezpieczenia na określony czas), które gwarantuje spłatę zadłużenia w wypadku śmierci kredytobiorcy.

Inne ubezpieczenia

Zaciągając kredyt lub korzystając z kart kredytowych, można rozważyć skorzystanie z ubezpieczeń oferowanych przez bank w zakresie ubezpieczenia spłaty kredytu. Wachlarz ubezpieczeń dodatkowych oferowanych wraz z kredytem jest szeroki i obejmuje ubezpieczenie spłaty kredytu w sytuacji, gdy stracisz pracę, poważnie zachorujesz, lub staniesz się całkowicie lub częściowo niezdolny do pracy. Przydatne może okazać się wykupienie "przedłużonej gwarancji" na zakupiony sprzęt lub ubezpieczenie sprzętu od zniszczenia.

Tematy: ubezpieczenie, OC

Komentarze