Między małżeństwem a rozwodem

Ocena: 3.23/5 Głosów: 9
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Kłopoty małżeńskie? Nie mają ich tylko single. Uważasz, że twoje są tak duże, że pozostaje ci tylko złożenie pozwu o rozwód? Zanim zdecydujesz się na to ostateczne rozwiązanie, rozważ separację.

Jeśli zupełnie nie wiesz co zrobić - walczyć dalej o małżeństwo czy się rozwieść - rozważ separację. Fot. Shutterstock
Jeśli zupełnie nie wiesz co zrobić - walczyć dalej o małżeństwo czy się rozwieść - rozważ separację.

Separacja jest potocznie rozumiana jako rozstanie małżonków, niezależnie od jego przyczyn. Warto jednak wiedzieć, iż na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego, separacja orzekana jest tylko z konkretnych powodów tj. w przypadku zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Rozkład powinien dotyczyć wszystkich płaszczyzn życia: finansowej, duchowej a także fizycznej. To może oznaczać np., że małżonkowie nie robią wspólnie zakupów, nie mają jednego budżetu domowego, śpią w osobnych łóżkach, nie spędzają ze sobą czasu, nie mogą się porozumieć i nie jedzą razem posiłków.

Jeśli jednak na skutek orzeczenia separacji mogłoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci, np. w sytuacji, gdy istnieje obawa że doprowadzi do całkowitego zerwania kontaktów jednego z małżonków z dzieckiem, bądź z innych względów orzeczenie separacji byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego - uzyskanie separacji nie będzie możliwe. Zasady współżycia społecznego nie są wprost zdefiniowane w przepisach prawa, podlegają ocenie pod względem moralnym, odwołują się do powszechnie szanowanych wartości. Taką sytuacją będzie np. konieczność stałej opieki nad przewlekle chorym małżonkiem. Należy pamiętać, że sąd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie.

Kiedy warto się zdecydować na separację?

Pomyśl o takim rozwiązaniu, jeśli dopuszczasz myśl, że wasze problemy małżeńskie mogą mieć charakter przejściowy a wasza postawa rokuje na powrót do wspólnego pożycia.

Niektóre pary decydują się na separację ze względów religijnych, obawiając się wykluczenia ze wspólnoty kościoła, jakie niesie za sobą rozwód.

Inne pary wybierają separację pod presją rodziny, która nie chce zaakceptować rozwodu. Separacja ma w tym przypadku pełnić rolę okresu przejściowego, który da najbliższym krewnym czas na przyzwyczajenie się do nowej sytuacji.

Jak uzyskać separację?

Aby uzyskać orzeczenie separacji, musisz złożyć pozew w sądzie. Tego typu sprawy prowadzone są w sądach okręgowych. Wraz ze złożeniem pozwu, niezbędne będzie dokonanie opłaty sądowej w stałej wysokości 600 zł. Możesz prowadzić sprawę sądową sama lub skorzystać z fachowej pomocy prawnika. Jeśli postanowisz złożyć pozew samodzielnie musisz wiedzieć, że decydujące dla ustalenia właściwego sądu jest ostatnie miejsce zamieszkania małżonków pod warunkiem, że chociaż jedno z was wciąż tam mieszka.

Przebieg postępowania przed sądem

W każdej sprawie sądowej będzie przeprowadzony dowód z przesłuchania stron, czyli ciebie i męża. Sąd przesłucha także innych świadków, jeżeli zgłosisz stosowny wniosek. Jeśli uzna, że w waszym przypadku jest za wcześnie nawet na separację, może skierować waszą sprawę do mediacji. Mediator to osoba z wykształceniem najczęściej psychologicznym bądź pedagogicznym, której zadaniem jest uzgodnienie warunków ugody akceptowanej przez obie strony. Możecie wspólnie wybrać osobę mediatora, a gdyby dojście do porozumienia nie było możliwe także i w tym zakresie, wskaże go sąd. Oczywiście mediacja to zwykle dodatkowe koszty, które musicie ponieść.

Zasadą jest, że posiedzenia sądu odbywają się przy drzwiach zamkniętych tj. bez udziału osób trzecich, a zatem nie musisz obawiać się, że twoje osobiste sprawy rodzinne będą ujawniane szerokiej publiczności. Jeśli nie złożycie wspólnego wniosku o zaniechanie orzekania o winie, sąd będzie zobligowany wydać rozstrzygnięcie w tym zakresie, na podstawie zgromadzonych dowodów.

Jakie są konsekwencje prawne orzeczenia separacji?

Orzeczenie separacji ma skutki takie jak rozwód, z tą jednak różnicą, że żaden z małżonków pozostających w separacji nie może zawrzeć innego małżeństwa. Orzeczenie separacji nie daje również podstaw do rezygnacji z przyjętego po ślubie nazwiska.

Czytaj dalej na następnej stronie: Między małżeństwem a rozwodem

Komentarze