Rodzaje kart płatniczych

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Co masz w portfelu? Karta płatnicza, kredytowa, bankomatowa... Większość z nas nie potrafi wskazać różnic między różnymi rodzajami kart płatniczych. Mnogość określeń wprowadza zamieszanie i... koszty!

Powszechnie stosowane określenie karty płatnicze dotyczy wszystkich rodzajów kart.
Powszechnie stosowane określenie karty płatnicze dotyczy wszystkich rodzajów kart.

Ile kosztuje niewiedza lub niepełna wiedza o swojej karcie? Dla posiadacza karty bankomatowej i kredytowej, który zamiennie i bez przemyślenia używa ich na zakupach, mogą to być bardzo kosztowne doświadczenia. Za wypłatę pieniędzy kartą bankomatową z bankomatu należącego do banku, w którym mamy konto, nie zapłacimy najczęściej nic - żadnych prowizji i dodatkowych opłat. Jeśli jednak zechcemy wypłacić gotówkę kartą kredytową, w dodatku z bankomatu nie należącego do naszego banku - opłaty mogą być horrendalne. Jeden z banków za właśnie taką operację nalicza opłatę za usługę (3%, ale nie mniej niż 7 zł) oraz wysoką prowizję zależną od wypłacanej kwoty. A do tego należy jeszcze doliczyć najczęściej kilkuzłotową opłatę za korzystanie z "obcego" bankomatu...

Mnogość pojawiających się określeń na te same karty wprowadza ogromne zamieszanie i utrudnia zrozumienie tego, co do nas mówi konsultant w banku. Powszechnie stosowane określenie karty płatnicze dotyczy wszystkich rodzajów kart. Karty płatnicze są bezgotówkowym instrumentem płatności, inicjującym bezgotówkowy transfer płatności pomiędzy dwoma rachunkami bankowymi. Istnieje wiele rodzajów kart, które dzieli się w zależności od przyjętego kryterium klasyfikacji. Podstawowym kryterium jest sposób regulowania płatności, który dzieli karty na: kredytowe, debetowe i obciążeniowe (z odroczoną płatnością, typu charge).

Karty kredytowe - umożliwiają posiadaczowi karty dokonywanie płatności bezgotówkowych na podstawie umowy kredytu bez konieczności posiadania bieżących środków na rachunku bankowym. Zaciągnięty kredyt spłaca się na zasadach wcześniej ustalonych przez bank wydający kartę. Posiadacz karty może spłacić najpierw część kredytu ("minimalna kwota do zapłaty"), ale wtedy bank pobiera odsetki (czas, przez jaki bank nie pobiera odsetek od zaciągniętego kredytu bywa różnie określany - bezodsetkowy, w tej chwili w różnych bankach wynosi on nawet ponad 50 dni). Bank ustala limit kredytowy, do którego wysokości posiadacz karty może dokonywać płatności w punktach handlowo-usługowych. Wydanie karty jest uzależnione od wysokości dochodów konsumenta. Często nie jest wymagane posiadanie przez klienta rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w danym banku.

Karty obciążeniowe - to karty z odroczonym terminem płatności. Mają one podobne cechy co karty kredytowe, z tą tylko różnicą, że zaciągnięty kredyt spłaca się w całości raz w miesiącu (kredyt krótkoterminowy). Karty te najczęściej wydaje się na podstawie istniejącego rachunku bankowego. Na podstawie ilości środków przelewanych co miesiąc na ten rachunek, bank ustala miesięczny limit wydatków. Na koniec każdego miesiąca bank obciąża równowartością wydanej kwoty rachunek posiadacza karty.

Karty debetowe - różnią się od kart kredytowych i obciążeniowych, gdyż w zasadzie nie umożliwiają uzyskania kredytu. Działają one na podstawie istniejącego rachunku bankowego, a posiadacze takich kart mogą się nimi posługiwać tylko do wysokości salda na rachunku. W przypadku przekroczenia tego salda bank pobiera wysokie odsetki karne.

Powyższy podział uwzględnia jedynie karty płatnicze, które posiadają dodatkowo zazwyczaj funkcje wypłaty gotówki z bankomatu. Banki wydają również karty służące wyłącznie do wypłaty gotówki z bankomatu - karty bankomatowe. Nie umożliwiają one natomiast dokonywania bezgotówkowych płatności w punktach handlowo-usługowych.

Tematy: kredyt

Komentarze