Jak zarejestrować noworodka

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Od 1 marca 2015 r. obowiązują nowe przepisy. Pod kilkoma względami będzie łatwiej, ale jest też jedna zmiana, która może utrudnić rodzicom życie.

Zgodnie z nowymi przepisami, rodzice mają 21 dni na zarejestrowanie dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Fot. Shutterstock.com
Zgodnie z nowymi przepisami, rodzice mają 21 dni na zarejestrowanie dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Więcej czasu na rejestrację noworodka i dwie nowe karty

Zgodnie z nowymi przepisami, rodzice mają na zarejestrowanie dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego 21 dni od narodzin noworodka, a dokładniej od "sporządzenia karty urodzenia przez podmiot wykonujący działalność leczniczą". Najczęściej tym podmiotem jest szpital, który ma obowiązek w ciągu 3 dni przekazać kartę do odpowiedniego USC. Co się stanie, jeśli rodzice nie zmieszczą się w terminie? Urzędnik USC sporządzi akt urodzenia i sam nada imię dziecku (na szczęście można się od jego decyzji odwołać).

Jeśli dziecko urodziło się martwe i można było zidentyfikować jego płeć, szpital musi przekazać do USC w ciągu 1 dnia kartę martwego urodzenia, a rodzice (oboje, albo jedno z nich) stawić się w Urzędzie w ciągu 3 dni.

Czytaj też: Wyższa ulga podatkowa na dziecko w 2015 r.

 

Rejestracja już zawsze tam, gdzie dziecko się urodziło

Noworodka trzeba zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego przypisanego do miejsca urodzenia dziecka. Wprawdzie wcześniej też na ogół rodzice robili to w tym Urzędzie, ale mieli też dodatkową możliwość zarejestrowania dziecka tam, gdzie byli zameldowani. Tak więc, jeśli np. mieszkali w Krakowie i wyjechali do krewnych do Kołobrzegu i tam urodziło się ich dziecko, to mogli je zarejestrować po powrocie do domu w krakowskim USC. Teraz musieliby to zrobić w Kołobrzegu. Ta zmiana raczej nie przypadła do gustu.

 

Do USC można iść w pojedynkę

Tutaj nic się nie zmieniło - dziecko może zarejestrować mama, tata, ich pełnomocnik lub opiekun prawny matki. Wyjątkiem jest sytuacja, w której rodzice nie są małżeństwem i chcą, by przy okazji rejestracji noworodka doszło także do uznania ojcostwa, czyli formalnego potwierdzenia, że ojcem noworodka jest dany mężczyzna. Wtedy muszą przyjść do USC oboje.

 

Jakie dokumenty trzeba ze sobą zabrać?

Jeśli rodzice dziecka są małżeństwem, do USC może zgłosić się tylko jedno z nich ale z dwoma dowodami osobistymi. Natomiast jeśli matka jest panną, powinna zabrać też odpis swojego aktu urodzenia. Jeśli jest wdową, rozwódką lub pozostaje z mężem w separacji, powinna przynieść dokumenty, które potwierdzają ten stan rzeczy. Jeśli urodzenie dziecka zgłasza pełnomocnik, musi przyjść z odpowiednim pełnomocnictwem.

Sprawdź, jakie nazwisko można nadać dziecku.


Jak przebiega rejestracja dziecka?


1. Jeśli dziecko urodziło się w małżeństwie

W USC sporządza się protokół zgłoszenia urodzenia dziecka, który zawiera informację m.in. o wybranym imieniu i nazwisku dziecka oraz o pochodzeniu od określonych rodziców. Po podpisaniu protokołu, rodzice dostają skrócony odpis aktu urodzenia (nie muszą za niego płacić).

Rejestracja przebiega podobnie, jeśli mama jest wdową/rozwódką/w separacji i minęło mniej niż 300 dni od śmierci męża/uprawomocnienia się rozwodu/separacji z nim, bo w takiej sytuacji przyjmuje się, że to zmarły/były/pozostający w separacji mąż jest ojcem dziecka - mówi się wtedy o "domniemaniu ojcostwa". Pod warunkiem oczywiście, że matka lub domniemany ojciec nie wystąpią o zaprzeczenie ojcostwa.

 

2. Jeśli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, ale matka i ojciec dziecka chcą potwierdzić, że są jego rodzicami

Mogą przy okazji rejestracji przejść przez etap uznania ojcostwa, czyli formalnego potwierdzenia, że dany mężczyzna jest ojcem noworodka. Konsekwencją tego jest konieczność podpisania przez oboje oświadczeń o wyborze imion i nazwiska dziecka. Mogą wybrać nazwisko jednego z nich albo nazwisko podwójne. To drugie jest też wybierane z urzędu, jeśli rodzice nie są w stanie podjąć wspólnej decyzji. Para wychodzi z USC nie tylko ze skróconym aktem urodzenia dziecka, ale także z dokumentem potwierdzającym uznanie ojcostwa.

Urzędnik USC może nie dopuścić do uznania ojcostwa jeśli np. zostało rozpoczęte postępowanie sądowe dotyczące ustalenia ojcostwa albo w przypadku wątpliwości co do pochodzenia dziecka.

 

3. Jeśli dziecko nie pochodzi z małżeństwa i nie ustalono ojcostwa sądownie, ani nie nastąpiło uznanie ojcostwa

W tej sytuacji podczas rejestracji dziecka, wpisuje się tzw. "dane kryjące" ojca, czyli dowolnie wybrane imię męskie i nazwisko rodowe matki.

Tuż po zarejestrowaniu noworodka, kierownik USC zameldowuje dziecko w miejscu zamieszkania rodziców lub rodzica, u którego przebywa dziecko.

 

Jakie imię można nadać dziecku

Nadal można nadać dziecku maksymalnie dwa imiona, ale od 1 marca 2015 r. mogą to być także imiona obce (nawet jeśli żaden z rodziców nie jest cudzoziemcem). Kolejną zmianą jest to, że nie muszą to już być imiona, które wskazują na daną płeć, ale muszą w powszechnym znaczeniu być do jednej płci przypisane. Brzmi to dość skomplikowanie, ale chodzi głównie o to, żeby nie nadawać dzieciom imion uniseks, czyli np. Robin.

Imię nie może też ośmieszać dziecka ani być zdrobnieniem ("Kasieńka" nadal jest zakazana). Jeśli rodzice zaproponowaliby takie imię, urzędnik USC ma prawo odmówić i sam wybrać imię. Rodzice zaś mają prawo odwołać się od tej decyzji.

Przeczytaj więcej na temat nadawania imienia dziecku.

 

Kiedy dziecko dostaje PESEL?

Po zarejestrowaniu noworodka kierownik USC zgłasza ten fakt do Ministra Spraw Wewnętrznych i kiedy dostanie informację o nadaniu numeru PESEL dziecku, przekazuje tę informację rodzicom.

Sprawdź, najczęściej nadawane imiona w 2014 r.

Tematy: imię dla dziecka, rejestracja noworodka, PESEL, Urząd Stanu Cywilnego

Komentarze