Pytania o rejestrację noworodka

Ocena: 2.78/5 Głosów: 5
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Po porodzie będziesz mieć tylko dwa tygodnie na zarejestrowanie dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego. Już dziś sprawdź, jakie dokumenty będą ci potrzebne, jakie nazwisko dostanie noworodek i kto musi stawić się przed urzędnikiem!

Możesz nadać dziecku maksymalnie dwa imiona.
Możesz nadać dziecku maksymalnie dwa imiona.

Gdzie zarejestrować dziecko?

Rejestracji noworodka dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego - odpowiednim do miejsca urodzenia dziecka. Jeśli zatem poród odbywa się w innej miejscowości niż ta, w której mieszkasz, dziecko i tak będzie zarejestrowane tam, gdzie się urodziło. Możliwe jest również zarejestrowanie noworodka w USC właściwym dla miejsca zamieszkania obojga lub jednego z rodziców. Odpowiedni do rejestracji urząd będzie też wskazany w zaświadczeniu o urodzeniu dziecka, które zostanie wypisane w szpitalu.

 

Kto powinien udać się USC?

To zależy, czy ojciec dziecka jest zarazem twoim mężem, czy przeciwnie - wasz związek nie został sformalizowany. W pierwszym przypadku w USC może się zjawić wyłącznie twój mąż - jego ojcostwo nie będzie podlegać żadnym wątpliwościom, musi jednak przedstawić odpis aktu małżeństwa. Jeśli natomiast ojcem dziecka jest mężczyzna, który chce je uznać, musicie udać się do urzędu razem - zgoda matki na uznanie dziecka jest wówczas niezbędna.

Oczywiście do USC możesz wybrać się też osobiście, ma do tego prawo również inna osoba obecna przy porodzie (lekarz, położna, przedstawiciel zakładu opieki zdrowotnej, w którym odbył się poród). Gdyby z jakiegoś powodu żadna z tych osób ani rodzice noworodka nie mogli zjawić się w urzędzie, rejestracji może dokonać pełnomocnik osoby do tego zobowiązanej. Pełnomocnictwo powinno zostać sporządzone na piśmie, a pełnomocnik musi przedstawić je urzędnikowi, podobnie jak dowód osobisty - własny oraz osoby, którą reprezentuje - a także pozostałe, wymagane dokumenty.

 

Jakie dokumenty trzeba zabrać do USC?

Jeśli rodzice dziecka są małżeństwem, do urzędu może stawić się tylko jedno z nich. Zabierz ze sobą:

  • Dowód osobisty - własny oraz małżonka
  • Odpis aktu małżeństwa

Jeżeli jesteś panną, a ojciec dziecka nie uznaje go, do urzędu powinnaś zabrać:

  • Odpis własnego aktu urodzenia
  • Dowód osobisty

Jeśli jesteś panną, a ojciec uznaje dziecko, do USC musicie stawić się oboje wraz z:

  • Swoimi dowodami osobistymi
  • Odpisem aktu urodzenia matki dziecka

Jeśli jesteś rozwiedziona, zabierz:

  • Dowód osobisty
  • Odpis aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie

Przed upływem 300 dni od rozwodu dziecko zostanie uznane za pochodzące z małżeństwa, czyli jego ojcem formalnie będzie twój były mąż. Po tym czasie jego sytuacja prawna będzie wyglądać tak jak w przypadku dziecka panieńskiego.

Wdowa powinna mieć przy sobie:

  • Dowód osobisty
  • Odpis aktu zgonu męża

W tym przypadku również obowiązuje zasada 300 dni - jeśli dziecko urodzi się przed ich upływem, za jego ojca zostanie uznany zmarły mąż.

Zaświadczenie o urodzeniu dziecka wystawione w szpitalu do urzędu dostarcza pracownik danego szpitala. Gdy jednak dziecko rodzi się w innym miejscu niż szpital, to rodzice muszą przekazać do urzędu zaświadczenie lekarskie o dacie urodzenia dziecka.

 

Czy ojciec dziecka będzie musiał je uznać?

Ojciec dziecka może je uznać, o ile w chwili jego urodzenia nie jesteście małżeństwem. Uznanie dziecka polega na podpisaniu specjalnego oświadczenia, w którym mężczyzna przyznaje, że jest ojcem noworodka. Oświadczenie jest dobrowolne, a składa się je na ręce kierownika odpowiedniego USC lub - jeśli poród odbył się za granicą, a przynajmniej jedno z rodziców jest obywatelem polskim - polskiego konsula.

Jeśli z kolei dziecko urodziło się w małżeństwie, zakłada się, że jego ojcem jest mąż matki - uznanie nie jest wówczas konieczne.

Czytaj też: Ojcostwo zmienia mężczyzn na lepszych


Czy urzędnik może odmówić wpisania do aktu urodzenia imienia wybranego przez rodziców?

Tak, jeśli uzna, że proponowane przez was imię nie pozwala rozróżnić płci dziecka, jest nieprzyzwoite, ośmieszające albo przedstawione zostało w formie zdrobnienia. Co ważne, dokładne znaczenie określeń "nieprzyzwoite" i "ośmieszające" nie zostało zawarte w ustawie, a zatem urzędnik, odmawiając uznania danego imienia, kieruje się subiektywną opinią, którą musi uzasadnić. Od jego decyzji rodzice mają prawo się odwołać.

Pamiętaj też, że możesz nadać dziecku maksymalnie dwa imiona - większa ich liczba nie zostanie zaakceptowana.

Czytaj też: Nietypowe imię dla dziecka?


Czy już po zarejestrowaniu dziecka można zmienić jego imię?

Tak, ale macie na to tylko 6 miesięcy, licząc od daty sporządzenia aktu urodzenia dziecka. W tym czasie kierownik USC ma obowiązek przyjąć oświadczenie o zmianie imienia bądź imion niemowlęcia.

Czytaj też: Może być John


Jakie nazwisko zostanie nadane dziecku?

Dzieciom urodzonym w małżeństwie nadaje się z zasady nazwisko ojca. Jeśli rodzice nie mają ślubu, a ojciec uzna dziecko, będzie ono również nosić jego nazwisko. Możliwe jest nadanie dziecku nazwiska matki, gdy oboje rodzice wyrażą taką wolę. Dziecko panieńskie, którego ojciec pozostaje nieznany, otrzyma nazwisko po matce.

Czytaj też: 18 rzeczy, które warto wiedzieć wybierając imię dla dziecka


Jakie informacje znajdą się w akcie urodzenia?

W akcie urodzenia zostanie zapisane imię bądź imiona oraz nazwisko dziecka, jego płeć, data i miejsce urodzenia, a także podstawowe dane rodziców (imiona, nazwiska, nazwiska rodowe, miejsca i daty ich urodzenia oraz miejsca zamieszkania obojga w momencie przyjścia na świat dziecka).

 

Gdzie dziecko zostanie zameldowane?

Po sporządzeniu aktu urodzenia noworodek zostanie zameldowany przez organ gminy - odpowiedni do miejsca stałego zameldowania matki dziecka. Dziecko może również zostać zameldowane w miejscu zameldowania tego z rodziców, u którego faktycznie przebywa.

 

Czy rejestracja dziecka jest darmowa?

Jedyne koszty, jakie ponoszą rodzice podczas rejestracji noworodka, to opłata za podanie o sporządzenie odpisu aktu urodzenia, wynosi ona 5 zł. Jednak za trzy pierwsze odpisy aktu urodzenia nie trzeba płacić.

Rejestracja noworodka krok po kroku - doradza prawnik:

Sprawdź, jak zarejestrować noworodka.

Tematy: imię dla dziecka, USC, rejestracja noworodka, rejestracja dziecka, akt urodzenia, uznanie dziecka, zameldowanie dziecka

Komentarze