Jak zatrudnić nianię?

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Chcesz wrócić do pracy, ale twoje dziecko nie dostało się do żłobka? Zatrudnij nianię! Państwo opłaci składki na jej ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Kto może skorzystać z tych ułatwień i jak powinna wyglądać umowa z nianią?

Rodzice powinni podpisać z nianią umowę-zlecenie.
Rodzice powinni podpisać z nianią umowę-zlecenie.

Właśnie wprowadzono udogodnienia dla rodziców dzieci do 3 lat, którzy chcą zostawić dziecko pod opieką niani. Weszła w życie ustawa, dzięki której państwo opłaci składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne niani, pod warunkiem, że rodzic podpisze z nianią umowę i zgłosi jej zatrudnienie do ZUS. Wyjaśniamy, jak skorzystać z ułatwień, jak spisać umowę z nianią, kogo można zatrudnić.

Kto może zostać nianią?

W ustawie nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących osoby, która chcą zatrudnić rodzice. Ogólnie wskazano, że nianią jest osoba fizyczna sprawującą opiekę nad dzieckiem. Czyli nie ma żadnych wymagań dotyczących np. stopnia pokrewieństwa między nianią a dzieckiem. Co za tym idzie, można zatrudnić także członka rodziny, np. babcię. Niania musi jedynie posiadać badania sanitarno-epidemiologiczne. Nie musi za to mieć dodatkowych szkoleń z zakresu opieki nad małym dzieckiem.

Kto może skorzystać z pomocy państwa?

 • Pomoc państwa obejmuje rodziców dzieci w wieku od 20. tygodnia życia do ukończenia przez nie 3 lat, a wyjątkowych sytuacjach do lat 4.  
  Wyjątkową sytuacją jest na przykład taka, w której dziecko skończyło 3 lata i nie dostało się do przedszkola, a w gminie nie działa przedszkole prywatne i nie ma możliwości oddania dziecka pod opiekę w ciągu dnia. W takim przypadku okres odprowadzania składek ZUS może zostać przedłużony do końca roku szkolnego, w którym dziecko kończy 4. rok życia.
 • O zwrot kosztów zatrudnienia niani mogą się ubiegać nie tylko małżonkowie, ale i osoby samotnie wychowujące dziecko (czyli: panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik, rodzic, w stosunku do którego orzeczono separację lub rodzic pozostający w związku małżeńskim, jeżeli jego małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności).
 • Aby uzyskać dopłatę, co najmniej jedno z rodziców musi być zatrudnione na etat, umowę-zlecenie lub musi prowadzić działalność gospodarczą. Jeżeli rodzic straci pracę lub zlikwiduje działalność gospodarczą, składki będą opłacane jeszcze przez 3 miesiące od dnia zaprzestania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej przez rodzica.

Jak spisać umowę?

Rodzice powinni podpisać z nianią umowę-zlecenie. Umowa powinna być zawarta pisemnie.

Informacjami, które koniecznie muszą znajdować się w umowie są:

 • oznaczenie stron umowy (nazwiska, numery pesel lub dowodów osób, które zawierają umowę),
 • cel i przedmiot umowy (w tym przypadku sprawowanie opieki nad dzieckiem),
 • czas i miejsce sprawowania opieki,
 • liczba dzieci powierzonych pod opiekę,
 • obowiązki niani,
 • wysokość wynagrodzenia,
 • sposób i termin wypłaty wynagrodzenia,
 • czas, na jaki umowa została zawarta,
 • warunki, sposób zmiany i rozwiązania umowy.

Następnie rodzice muszą zgłosić umowę do ZUS. Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne opłaca ZUS i rodzic. W jakiej części?

 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych - odprowadza składkę od podstawy stanowiącej kwotę nie wyższą niż wysokość minimalnego wynagrodzenia - obecnie jest to 1386 zł.
 • Rodzic - musi odprowadzić składkę od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotę minimalnego wynagrodzenia. Dodatkowo jeżeli niania przystąpi dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego - składki na to ubezpieczenia opłaca rodzic.

 

Podstawa prawna:

Art. 50-53 ustawy z dnia 4 lutego 20011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat

Tematy: niania, opiekunka do dziecka, niania praca, niania do dziecka

Komentarze