Alimenty na dziecko – sprawdź, ile dostaniesz

Ocena: 2.37/5 Głosów: 45
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Na jakiej podstawie sąd przyznaje alimenty i wyznacza ich wysokość? Sprawdź, kiedy można uzyskać wyższe alimenty na dziecko.

Ustalając wysokość alimentów na dziecko, Sąd bierze pod uwagę dochody rodziców.
Ustalając wysokość alimentów na dziecko, Sąd bierze pod uwagę dochody rodziców.

Kiedy rozwodzi się para mająca dzieci, Sąd określa wysokość alimentów, biorąc pod uwagę sytuację majątkową rodziny. W każdej sprawie z osobna ustala się, jakie są realne potrzeby dziecka, a także możliwości finansowe rodziców. Dlatego zdarza się, iż w dwóch różnych sprawach dzieci w tym samym wieku mają prawo do alimentów w różnej wysokości.

Czytaj też: Jak dostać alimenty

Kto i kiedy płaci alimenty

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice zobowiązani są do płacenia alimentów na dziecko, chyba że utrzymuje się ono samodzielnie (lub dochody z jego majątku, np: renty, odszkodowania, wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania). Zdolność do utrzymania się nie jest jednak równoznaczna z ukończeniem 18. roku życia. Gdy pełnoletnie dziecko nie może znaleźć pracy lub chce kontynuować naukę, rodzice dalej muszą na nie łożyć. Jeśli zaś dziecko nigdy nie będzie niezależne finansowo (np. z powodu kalectwa), rodzice będą płacić alimenty do końca życia.

Czytaj też: Kobieta i alimenty

Od czego zależy wysokość alimentów

Zgodnie z art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego kwota alimentów zależy od:

 • usprawiedliwionych potrzeb dziecka (Sąd może się zgodzić na zakup butów, ale nie tych najdroższych),
 • realnych potrzeb dziecka (inne są wydatki na dziecko zdrowe, inne na chorujące. Nie bez znaczenia jest wiek dziecka: im starsze, tym teoretycznie ma większe potrzeby),
 • zarobkowych i majątkowych możliwości rodzica,
 • warunków, w jakich żyją rodzice (jeśli do tej pory dziecko spędzało wakacje zagranicą, rodziców nadal na to stać, ale jeden z nich zgadza się finansować jedynie wyjazd na działkę, Sąd może nie uznać takiej propozycji).

I jeszcze jedna ważna zasada: dziecko ma prawo do życia w takich samych warunkach, w jakich żyją rodzice.

Przygotowując się do rozprawy, należy dokładnie opisać w pozwie sytuację faktyczną i majątkową rodziny. Najważniejsze dla ustalenia wysokości alimentów są zarobki obojga rodziców. Składają się na nie:

 • wynagrodzenie podstawowe,
 • nagrody,
 • premie,
 • dochody z majątku (np. z wynajmu mieszkania),
 • renta,
 • emerytura.

Jeżeli partner zobowiązany do płacenia alimentów nie ma żadnych dochodów, Sąd sprawdza, czy jest on w stanie podjąć pracę. Tylko brak jakichkolwiek możliwości zarobkowania i zdobycia pieniędzy (np. dochód ze sprzedaży samochodu) zwalnia od płacenia alimentów. Sędzia sprawdza też, które z rodziców ma większy udział w wychowaniu dziecka i na kim głównie spoczywa obowiązek codziennej opieki. Ustalając wysokość alimentów, bierze również pod uwagę liczbę innych dzieci, na które jedna ze stron już płaci alimenty: chodzi nie tylko o alimenty wyznaczone przez sąd, ale także takie pieniądze, które rodzic przekazuje dobrowolnie.

Poza stałą kwotą alimentów Sąd może nakazać ponoszenie konkretnych wydatków (np. zakup butów).

 

Jak obliczyć koszty utrzymania dziecka

W czasie przygotowywania pozwu o alimenty trzeba szczegółowo przeanalizować koszty utrzymania i wychowania dziecka. Najlepiej, aby rodzic przedstawił w Sądzie dowody ponoszonych kosztów: rachunki lub faktury. Pod uwagę brane są:

 • koszty utrzymania dziecka (czynsz i opłaty, koszty wyżywienia, ubrania),
 • koszty edukacji,
 • koszty leczenia (np. w przypadku dziecka niepełnosprawnego złożą się na nie koszty leczenia, rehabilitacji, leków, zapewnienia dodatkowej opieki),
 • koszty wynikające z dbałości o fizyczny i intelektualny rozwój (bilety do teatru, opłaty za zajęcia dodatkowe, obozy letnie).

Jak w praktyce wygląda ustalenie wysokości alimentów? Oto przykład: zakładając, że dochody matki to 2000 zł miesięcznie, ojca - 3000 zł (i nie ma on żadnych innych obciążeń), a koszty utrzymania dziecka wynoszą ok. 2000 zł miesięcznie - matka mogłaby żądać ok. 1500 zł alimentów miesięcznie.

Ustalaniem wysokości alimentów w czasie postępowania rozwodowego zajmuje się Sąd Okręgowy. Z kolei postępowanie dotyczące ustalenia jedynie prawa do alimentów, ich podwyższenia lub obniżenia, leży w gestii Sądu Rejonowego.

Podstawa prawna: art. 128-144 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U z 1964 r., Nr 9, poz. 59 ze zm)

Czytaj też: Pieniądze od byłego męża

Tematy: rozwód, alimenty, alimenty na dziecko, alimenty dla dziecka

Komentarze