Jak przebiega rozwód

Ocena: 2.76/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Jeśli już zdecydujesz się na rozwód, warto się do tego dobrze przygotować. Podjąć decyzję odnośnie orzekania o winie, sprawowania władzy nad dziećmi, sposobu korzystania z mieszkania czy o podziale majątku wspólnego. Musisz również zebrać odpowiednie dokumenty.

Uzasadniając pozew o rozwód, powinnaś dokładnie określić, kiedy nastąpił rozkład pożycia oraz dlaczego tak się stało.
Uzasadniając pozew o rozwód, powinnaś dokładnie określić, kiedy nastąpił rozkład pożycia oraz dlaczego tak się stało.

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Aby Sąd mógł orzec rozwód, musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Jest to jedyna wskazówka ze strony ustawodawcy. Pamiętaj jednak, że sytuacja taka ma miejsce dopiero wtedy, gdy nie ma między wami więzi emocjonalnej, fizycznej ani ekonomicznej. Stan ten musi mieć charakter trwały, a nie przejściowy, chwilowy. Wtedy zarówno ty, jak i twój mąż możecie żądać przed sądem, by wasze małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód.

Jednak istnieją sytuacje, w którym mimo zaistnienia trwałego i zupełnego rozkładu pożycia sąd odmówi orzeczenia rozwodu. Jeżeli macie wspólne, małoletnie dzieci (do 18. roku życia) i jednocześnie sąd uzna, że przez orzeczenie rozwodu mogłoby ucierpieć ich dobro, nie da wam  rozwodu. Sąd będzie musiał zbadać przede wszystkim, w jaki sposób wpłynie to na wasze dzieci i czy decyzja o rozwodzie przyniosłaby dla nich negatywne skutki. Sąd nie da wam również rozwodu, jeśli stwierdzi, że z innych powodów orzeczenie rozwodu będzie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jest to dość ogólne określenie i nie ma dla niego konkretnej definicji. Określenie to jest przez sam sąd konfrontowane z waszą konkretną sytuacją życiową. Jednak można wywnioskować z dotychczasowego orzecznictwa, że rozwód w obliczu śmierci czy nagłej ciężkiej choroby małżonka stanowić będzie naruszenie zasad współżycia społecznego.

Dodatkowo niedopuszczalne jest orzeczenie rozwodu w sytuacji, gdy rozwodu żąda ten małżonek, który jest całkowicie winny rozkładu pożycia. Jednak nawet w takim przypadku orzeczenie rozwodu jest możliwe, jeśli drugi z małżonków wyrazi zgodę na rozwód. Jest również możliwe, jeśli odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Wina za rozkład pożycia

Przed rozpoczęciem formalnych kroków bardzo ważne jest również podjęcie decyzji, czy chcesz, aby sąd orzekł o winie twojego małżonka. Musisz mieć jednak świadomość, że najczęściej w takiej sytuacji rozwód trwa dłużej, ponieważ sąd musi zgromadzić materiał dowodowy i ustalić, kto rzeczywiście ponosi winę. Sąd orzeknie, czy i które z was jest winne rozkładowi pożycia, chyba że zgodnie z waszym wspólnym żądaniem sąd odstąpi od orzekania o winie. Skutki takiej decyzji są takie, jak gdyby żadne z was nie ponosiło za to winy.

Pozew o rozwód

Gdy już zdecydujesz się na ostateczne podjęcie formalnych kroków, należy ustalić, do którego sądu powinnaś złożyć pozew. Odpowiednim sądem będzie sąd okręgowy, w okręgu którego ostatnio wspólnie zamieszkiwaliście, jeśli choć jedno z was stale przebywa w tym okręgu. Jeśli taka sytuacja nie miała miejsca, właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania twojego męża. Jeśli nie ma możliwości ustalenia takiego miejsca, to właściwym będzie sąd, w którego okręgu ty zamieszkujesz. Pozew powinnaś złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z dowodami w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą na adres sądu, ze wskazaniem odpowiedniego wydziału. Pamiętaj, że składając pozew o rozwód, konieczne będzie złożenie odpowiednich dowodów. Powinnaś złożyć oryginalny odpis aktu małżeństwa, odpis aktu urodzenia waszych wspólnych dzieci. Dobrze byłoby również, gdybyś przygotowała dokumenty udowadniające twoją sytuację finansową (np. zaświadczenie o zarobkach) czy rodzinną (np. zaświadczenia z przedszkola, szkoły czy innych placówek) oraz wszelkie dokumenty, które mogą potwierdzić wskazywane przez ciebie w pozwie fakty.

Jak uzasadnić pozew o rozwód i jakie poniesiesz koszty?

Uzasadniając pozew, powinnaś dokładnie określić, kiedy nastąpił rozkład pożycia oraz dlaczego tak się stało. Jakie zdarzenia miały na to wpływ i w przypadku, gdy chcesz rozwodu z orzekaniem o winie, na czym wina męża polegała i jakie to dla waszego małżeństwa przyniosło konsekwencje.

Składając pozew o rozwód, będziesz zobowiązana do dokonania na konto sądu wpłaty w wysokości 600zł. Jednak jeśli twoja sytuacja finansowa nie pozwala ci na wpłacenie wyżej wymienionej kwoty, ponieważ opłacenie wpisu i pozostałych kosztów sądowych pociągnęłoby za sobą uszczerbek w utrzymaniu twoim i twojej rodziny, możesz starać się o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd może cię zwolnić od kosztów częściowo lub całkowicie.

O czym jeszcze rozstrzyga sąd w wyroku?

Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad waszym wspólnym dzieckiem. Wskaże również, w jakim stopniu zarówno ty, jak i twój małżonek będziecie ponosić koszty utrzymania i wychowania dziecka. Sąd, orzekając, może jednemu z was powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej nad waszym dzieckiem, a drugiemu z was ograniczyć władzę jedynie do wskazanych uprawnień i obowiązków w stosunku do dziecka. Swoje wnioski odnośnie rozstrzygnięcia tych kwestii powinnaś również zawrzeć w pozwie.

Również w przypadku, gdy mieszkacie razem we wspólnym mieszkaniu, sąd orzeknie o sposobie korzystania przez was z niego. Możesz żądać eksmisji swojego męża, jeśli przez swoje naganne zachowanie uniemożliwia on wasze wspólne przebywanie w jednym lokalu. Jeśli jednak porozumiecie się odnośnie mieszkania, sąd może orzec o jego podziale, jeśli jest on możliwy. Jeśli natomiast jedno z was wyrazi zgodę na opuszczenie mieszkania bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego dla drugiego małżonka, a przyznanie mieszkania jednemu z małżonków jest możliwe, sąd może przyznać mieszkanie któremuś z was.

Na wniosek któregoś z was sąd może również dokonać podziału majątku wspólnego w wyroku rozwodowym; takie rozstrzygnięcie jest możliwe, gdy sąd uzna, że nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym.Jeśli jednak nie możecie się porozumieć odnośnie podziału majątku, każde z was ma możliwość złożenia pozwu do sądu o podział majątku.

Tematy: rozwód

Komentarze