Więcej żłobków w Polsce

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Urodzenie dziecka, urlop macierzyński, wychowawczy i wykluczenie zawodowe na kilka miesięcy czy lat? Od 4 kwietnia wszystko się zmienia. W życie wchodzi bowiem ustawa dotycząca opieki nad dziećmi do lat 3 – więcej żłobków, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie, dofinansowanie do zatrudnienia niań.

Dziećmi będą mogli się zajmować również opiekunowie dzienni.
Dziećmi będą mogli się zajmować również opiekunowie dzienni.

Wchodząca w życie 4 kwietnia tzw. ustawa żłobkowa pozbawia żłobki statusu placówek zakładów opieki zdrowotnej oraz wprowadza nowe formy opieki nad najmłodszymi - kluby dziecięce i dziennych opiekunów oraz stwarza szersze możliwości do zatrudnienia niań. Będą mogły z nich skorzystać dzieci do lat 3, a w niektórych wypadkach do 4. Oznacza to, że rodzicom będzie łatwiej pogodzić z jednej strony obowiązki związane z pracą, a z drugiej opiekę nad dziećmi. Dotyczy to szczególnie młodych matek, które do tej pory ze względu na małą liczbę miejsc w żłobkach decydowały się na urlopy macierzyńskie lub wychowawcze i nie były przez dłuższy czas aktywne zawodowo.

Żłobki, opiekunowie, kluby i nianie

W żłobkach będą mogły przebywać dzieci od 20. tygodnia życia do 3 lat przez maksymalnie 10 godzin dziennie. Jak podkreślają autorzy ustawy - ten czas będzie można wydłużyć w zależności od indywidualnego zapotrzebowania rodziców. Od tej pory żłobki będą mogły zakładać i prowadzić gminy, osoby fizyczne, prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, np. stowarzyszenia.
Dziećmi w tym samym przedziale wiekowym będą mogli się zajmować również opiekunowie dzienni, zatrudniani przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. W tym przypadku opieka będzie sprawowana we własnym domu pracownika lub w lokalu udostępnionym przez gminę.

Kluby dziecięce są przeznaczone dla maluchów, które ukończyły pierwszy rok życia - będą tam mogły przebywać maksymalnie 5 godzin dziennie.

W życie wejdą też zmiany ułatwiające pracującym rodzicom zatrudnienie niani, która będzie mogła się zajmować dzieckiem od 20. tygodnia życia do 3 lat. Mimo że zatrudni ją rodzina, to składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe i chorobowe) będą opłacane z budżetu państwa.

Tematy: żłobek, niania, klubik dziecięcy, opiekunka do dziecka, opiekun dzienny

Komentarze