Rekrutacja do przedszkoli 2015

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Kto będzie miał pierwszeństwo w tym roku.

Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmują dzieci, które chcą kontynuować u nich naukę. Fot. Shutterstock.com
Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmują dzieci, które chcą kontynuować u nich naukę.

W najbliższych dniach (terminy mogą być różne w różnych miastach) ruszają zapisy do przedszkoli publicznych na rok 2015/2016. Warto przypomnieć, że pięciolatki mają obowiązek "rocznego przygotowania szkolnego", który mogą realizować w przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w szkołach. W związku z tym gminy muszą znaleźć dla każdego z dzieci w tym wieku miejsce (niekoniecznie w placówce, którą wybiorą rodzice). Natomiast wszystkie 6-latki powinny już pójść od września 2015 r. do pierwszej klasy. Wyjątkiem są te, którym ten obowiązek odroczono na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Przedszkola mają obowiązek w pierwszej kolejności przyjąć dzieci, które chcą kontynuować u nich naukę. Wystarczy, że rodzice złożą taką deklarację. Pozostali chętni przechodzą proces rekrutacji. Mogą brać w nim udział tylko dzieci zamieszkałe w gminie, w której jest przedszkole. Nie ma tu jednak rejonizacji jak w przypadku szkół podstawowych (do twojego adresu zameldowania nie jest przypisane żadne przedszkole, które musiałoby przyjąć twoje dziecko, jeśli byś sobie tego zażyczyła).

Posłuchaj, co psycholog mówi na temat przedszkola.

Czytaj też: Dlaczego warto posłać dziecko do przedszkola


W pierwszym etapie rodzice zgłaszają dzieci do przedszkoli (można do kilku, ale trzeba wskazać preferowaną placówkę). Dodatkowo przyznawane są punkty jeśli dziecko:

- pochodzi z rodziny wielodzietnej (co najmniej trójka dzieci w rodzinie);

- jest niepełnosprawne;

- ma niepełnosprawnego rodzica;

- ma niepełnosprawnych rodziców;

- ma niepełnosprawne rodzeństwo;

- jest wychowywane przez samotnego rodzica;

- jest objęte pieczą zastępczą.

To tzw. kryteria ustawowe, jednakowe w całej Polsce. Za każde przyznawana jest taka sama liczba punktów. Jeśli dziecka dotyczy kilka z nich, punkty się sumuje. Im wyższa ich liczba, tym większe szanse na dostanie się do przedszkola. Kiedy zostaną już przyjęte dzieci, które uzyskały punkty ustawowe i nadal są wolne miejsca (ale jest ich mniej niż kandydatów), przeprowadza się drugi etap rekrutacji. Robi się tak również wtedy,  gdy kilkoro dzieci ma tę samą liczbę "punktów ustawowych", a nie ma miejsca dla wszystkich.

W drugim etapie przyznaje się punkty samorządowe np. za to, że oboje rodzice pracują lub uczą się w trybie dziennym albo rodzeństwo dziecka chodzi już do danego przedszkola. Popularne jest także kryterium dochodowe (punkty dostają dzieci, żyjące w rodzinach, w których dochód na osobę nie osiąga określonego pułapu). Te kryteria mogą być różne w różnych miastach czy regionach Polski, bo są uchwalane lokalnie. Maksymalnie może ich być 6 i nie za wszystkie trzeba przyznawać tę samą liczbę punktów. Lokalne władze mogą określić, które są najważniejsze.

Jeśli jednak przedszkole przyjmie wszystkie chętne dzieci ze swojej gminy i nadal będzie mieć wolne miejsca, wtedy może przyjąć dzieci z innej gminy.

Po zakończeniu procesu rekrutacji, przedszkole ogłasza listę zakwalifikowanych dzieci. Ich rodzice muszą potwierdzić, że nadal są zainteresowani daną placówką (mogli przecież dostać się do innej). Dopiero po uzyskaniu potwierdzeń, przedszkola przedstawiają listę przyjętych dzieci. Od decyzji można się odwołać.

 

Czytaj też: Jakie powinno być dobre przedszkole?

Tematy: przedszkole, rekrutacja do przedszkola, przedszkole państwowe

Komentarze