Przemoc wobec dzieci zakazana ustawą

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Sejm przyjął wczoraj ustawę, zgodnie z którą stosowanie kar cielesnych i innych form przemocy wobec dzieci będzie zakazane - donosi serwis gazeta.pl.

Posłowie przyjęli ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Posłowie przyjęli ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadza jednoznaczny zakaz wymierzania kar cielesnych, stosowania przemocy psychicznej oraz poniżania dzieci - jej zwolennicy mają nadzieję, że zapisy te pozwolą lepiej chronić ofiary przemocy domowej.

W ustawie znalazł się też - zmodyfikowany zgodnie z poprawkami PO - kontrowersyjny artykuł, który umożliwia pracownikom socjalnym interweniowanie w kryzysowych sytuacjach, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka: pracownik socjalny zobowiązany do zapewnienia dziecku bezpieczeństwa będzie mógł zdecydować np. o przeniesieniu go do miejsca zamieszkania innego członka rodziny lub placówki zastępczej.

Takie kroki jednak będą mogły być podejmowane tylko w wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku nietrzeźwości rodziców małoletniego.

Przeciwnicy ustawy boją się, że pozwoli ona na nadmierną ingerencję w życie rodziny i sposób wychowywania dzieci przez rodziców.

Tematy: przemoc, przemoc w rodzinie, ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Komentarze