Młode mamy bez pracy i bez zasiłku

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Jeśli kobieta po urlopie wychowawczym wróci do pracy i zostanie zwolniona, nie będzie miała prawa do zasiłku dla bezrobotnych – o absurdalnych przepisach, których broni ZUS, napisała Rzeczpospolita.

Młode mamy mogą utracić prawo do zasiłku dla bezrobotnych.
Młode mamy mogą utracić prawo do zasiłku dla bezrobotnych.

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia pracodawca przez 3 lata nie opłaca składek na Fundusz Pracy za kobiety wracające do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych - taki przywilej ma zachęcać do zatrudniania młodych matek.

Konsekwencje takiego systemu mogą być jednak dramatyczne: jeżeli kobieta zostanie później zwolniona, to nie należy jej się zasiłek dla bezrobotnych, wypłacany jedynie tym, za których pracodawcy przez miniony rok płacili składki.

Rzeczpospolita zauważa, że nawet ci pracodawcy, którzy z własnej woli chcą opłacać składki za swoje pracownice po urlopach rodzicielskich, są pouczani przez ZUS, by tego nie robili.

Według opinii Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej brak opłaconych składek nie powinien być przeszkodą do uzyskania zasiłku, ale dla urzędów pracy to za mało - wciąż czekają one na odpowiednią zmianę przepisów.

Tematy: praca, urlop wychowawczy, urlop macierzyński, zasiłek

Komentarze