Coraz mniej dziewczynek

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

GUS opublikował wyniki raportu „Dzieci w Polsce w 2008 roku”, z którego wynika, że na 100 chłopców przypada 95 dziewczynek. Chociaż chłopcy stanowią 51,4 % ogólnej liczby urodzeń, współczynnik feminizacji w Polsce nadal jest wysoki. Z czego to wynika?

Według najnowszych danych GUS, w  Polsce na świat przychodzi więcej chłopców
Według najnowszych danych GUS, w Polsce na świat przychodzi więcej chłopców

Głównie z tzw. nadumieralności mężczyzn w starszych grupach wiekowych. Wspomnianą przewagę liczebną chłopcy mają nad dziewczynkami w przedziale wiekowym 0-17 lat.

 

Badania GUS wykazały, że udział liczby dzieci i młodzieży w ogólnej populacji systematycznie maleje. W 1990 roku dzieci i młodzież do 17. roku życia stanowiły 30% populacji, w roku 2008 - niemal 19%.

- Gwałtowne zmniejszanie się liczby dzieci i młodzieży jest rezultatem przemian w procesach demograficznych i migracyjnych, a przede wszystkim głębokiej depresji urodzeniowej z lat 90-tych oraz z początku tego stulecia. Ma to bezpośrednie przełożenie na zróżnicowanie struktury wewnętrznej tej grupy wieku; najliczniejsi są 15-17-latkowie - jest ich ponad 1,5 mln i stanowią ponad 1/5 tej grupy wieku, najmniej liczną grupą są dzieci w wieku 4-6 lat (niewiele ponad 1 mln, ok. 14%) - czytamy w raporcie GUS.

W roku 2003 demografowie odnotowali najmniejszą liczbę urodzeń w całym okresie powojennym. Jednak wzrost liczby urodzeń od 2004 roku nie gwarantuje "zastępowalności pokoleń", co oznacza, że dzieci nadal rodzi się zbyt mało.

Z raportu GUS wynika również, że podwyższeniu uległ średni wiek matek - obecnie wynosi 28 lat (podczas gdy w połowie lat 90-tych wynosił 26). Najnowsze badania wykazały, że ponad 80% dzieci rodzi się w związkach małżeńskich, a prawie połowa urodzeń przypada na pierwsze 3 lata małżeństwa.

 

 

 

Komentarze