W jakich sytuacjach według Polaków aborcja powinna być dozwolona, a w jakich zakazana

Ocena: 4.95/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Doskonale wiesz, co o zakazie aborcji sądzą poszczególne partie polityczne i Kościół. Pora dowiedzieć się, jaką opinię na ten temat ma nasze społeczeństwo

Sytuacją, w której Polacy najczęściej dopuszczają możliwość aborcji jest ta, w której zagrożone jest życie matki. Fot. Shutterstock
Sytuacją, w której Polacy najczęściej dopuszczają możliwość aborcji jest ta, w której zagrożone jest życie matki.

Na przełomie marca i kwietnia tego roku CBOS zapytał Polaków o ich opinie na temat konkretnych sytuacji, w których najczęściej rozważane jest przerwanie ciąży takich jak zagrożenie życia albo zdrowia matki lub dziecka, gwałt, kazirodztwo czy zła sytuacja materialna lub życiowa. Oto wyniki raportu "Dopuszczalność aborcji w różnych sytuacjach" (maj 2016 r.):

 1. W sytuacji, kiedy zagrożone jest życie ciężarnej, 84 proc. badanych dopuszcza możliwość aborcji, 8 proc. badanych jest temu przeciwna, a 8 proc. nie ma zdania.

 2. W sytuacji, kiedy zagrożone jest życie dziecka, za dopuszczalnością aborcji opowiada się 62 proc. badanych, 21 proc. uważa, że w tym przypadku przerwanie ciąży powinno być zakazane, a 17 proc. odpowiedziało „trudno powiedzieć.”

 3. W sytuacji, kiedy zagrożone jest zdrowie ciężarnej – 76 proc. ankietowanych jest za możliwością przerwania ciąży, 15 proc. – przeciw a 9 proc. nie ma zdania.

 4. Jeśli wiadomo, na podstawie badań medycznych, że dziecko urodzi się z poważnymi wadami, matka powinna mieć prawo przerwania ciąży - tak uważa 61 proc. badanych, 23 proc. jest przeciwnego zdania, a 16 proc. nie wie co odpowiedzieć. 
 5. Jeśli ciąża jest wynikiem gwałtu, aborcja powinna być dozwolona – tak sądzi 74 proc. badanych, przeciw jest 16 proc. a 10 proc. nie ma na ten temat zdania.

 6. W przypadku, gdy ciąża jest wynikiem kazirodztwa, 58 proc. badanych uważa, że aborcja powinna być legalna, 24 proc. jest przeciw, a 18 proc. nie wie, jak ten problem powinien być rozwiązany.

 7. Niepełnoletniość ciężarnej nie powinna być okolicznością, która pozwala na przerwanie ciąży – tak sądzi 65 proc. badanych. 20 proc. uważa, że w tej sytuacji kobieta powinna móc dokonać aborcji, a 15 proc. nie ma zdania.

 8. Aborcja w sytuacji, gdy przyszli rodzice są niepełnosprawni i niezdolni do opieki nad dzieckiem, nie powinna być możliwa – tak uważa 50 proc. badanych, 30 proc. dopuszcza przerwanie ciąży w takim przypadku, a 20 proc. nie ma zdania.

 9. Przyszła matka nie powinna mieć możliwości przerwania ciąży z powodów ekonomicznych według 81 proc. badanych. 11 proc. dopuszcza taką możliwość, a 8 proc. nie wiedziało, co odpowiedzieć.

 10. Przyszła matka nie powinna móc przerwać ciąży z powodu trudnej sytuacji osobistej – takie zdanie ma 80 proc. badanych, 11 proc. uważa, że kobieta powinna mieć takie prawo, a 9 proc. nie ma zdania.

 11. Kobieta nie powinna mieć prawa do dokonania aborcji tylko z tego powodu, że nie chce mieć dziecka - sądzi 78 proc. badanych, 12 proc. się z tym nie zgadza, a 10 proc. nie ma opinii na ten temat.
Tematy: aborcja, zakaz aborcji

Komentarze