Kto i kiedy dostanie 500 zł na dziecko

Ocena: 3/5 Głosów: 7
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

1 lutego 2016 r. rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza program Rodzina 500+.

Rząd zamierza sprawdzać, na co rodzina wydaje świadczenie wychowawcze. Fot. Shutterstock
Rząd zamierza sprawdzać, na co rodzina wydaje świadczenie wychowawcze.

„500 zł na dziecko” to hasło, które chyba najlepiej zapamiętaliśmy z kampanii wyborczej premier Beaty Szydło. Jednocześnie wywołało ono najwięcej kontrowersji i dyskusji o tym, czy Polskę stać na realizację programu 500+ i kto ostatecznie będzie miał prawo do świadczenia wychowawczego, czyli właśnie owych 500 zł. Oto co wynika z przyjętego przez rząd projektu ustawy.

Kto co miesiąc dostanie 500 zł

Świadczenie wychowawcze ma być wypłacane:

  1. Rodzinom z jednym dzieckiem (matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu), ale tylko jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 800 zł, a jeśli dziecko jest niepełnosprawne – 1200 zł. Rodziny, w których jest więcej dzieci, ale tylko jedno poniżej 18. roku życia, będą traktowane jak rodziny z jednym dzieckiem (w tym przypadku też ma obowiązywać kryterium dochodowe).

    Warto wiedzieć, że przy obliczaniu dochodu na osobę bierze się też pod uwagę mieszkające z rodzicami pełnoletnie potomstwo pod warunkiem, że nie skończyło ono 25. roku życia (chyba że ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna - wtedy granica wieku nie obowiązuje). To znaczy, że jeśli np. mama i tata mieszkają z dwójką dzieci: 5-latkiem i 20-latkiem, żeby dostać świadczenie wychowawcze na dziecko, muszą spełnić kryterium dochodowe. Przy jego obliczaniu dochód będzie jednak dzielony na cztery, a nie trzy osoby.

  2. Rodzinom, które mają dwójkę lub więcej dzieci poniżej 18. roku życia będzie przysługiwać 500 zł na drugie i kolejne niepełnoletnie dziecko. Informacje o tym, że zamożni rodzice nie powinni zgłaszać się po te pieniądze to tylko apele, ponieważ w tym przypadku kryterium dochodowe nie istnieje. Jeśli rodzice mają więcej niż jedno dziecko i dodatkowo spełniają kryterium dochodowe (dochód na osobę nie przekracza 800 zł i 1200 zł, jeśli dziecko jest niepełnosprawne) otrzymają świadczenie wychowawcze na każde (!) dziecko.

6 ważnych faktów o świadczeniu wychowawczym

  1. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczać się do dochodu branego pod uwagę przy przyznawaniu rodzinie innych świadczeń. Nie ma więc ryzyka, że rodzina po otrzymaniu 500 zł na dziecko będzie mieć zbyt wysoki dochód, by otrzymać zasiłek, który jej wcześniej przysługiwał. Owo 500 zł nie będzie też opodatkowane ani nie będą odciągane od niego inne składki.
  2. Świadczenie wychowawcze nie zastąpi ulgi podatkowej na dzieci. Ta nadal będzie obowiązywać.
  3. Polskie rodziny, które wyjechały do pracy za granicę, podlegają takim samym zasadom, jak te mieszkające w Polsce, jeśli nie pobierają świadczeń na dzieci w innym kraju. Imigranci w Polsce też mogą ubiegać się o świadczenie wychowawcze, ale na innych zasadach będzie ono przyznawane osobom, które przyjechały z państw należących do Unii Europejskiej i tych, których rodzinny kraj znajduje się poza Unią.
  4. Jeśli rodzice mieszkają osobno, świadczenie będzie mogło odbierać jedno z nich – to, do którego „przypisane” jest dziecko albo, jeśli są po rozwodzie i w stworzonym przez nich planie wychowawczym jest zapis o dzieleniu się opieką, każde z nich dostanie "swoją" część. 
  5. Rodziny tworzone przez samotnego rodzica z dzieckiem lub dziećmi mają podlegać tym samym zasadom (m.in. kryterium dochodowemu), co rodziny tworzone przez dwójkę rodziców. 
  6. Nie będzie pełnej swobody gospodarowania pieniędzmi. To, czy nie są niewłaściwie wydawane, może być sprawdzane podczas specjalnych kontroli. Jeśli okaże się, że świadczenie wychowawcze jest przeznaczane np. na alkohol, może zostać odebrane i przeznaczone na zakup rzeczy dla dziecka lub opłacenie przedszkola. Jak jednak doprecyzowano w informacji prasowej opublikowanej 2 lutego 2016 r. na stronie www.premier.gov.pl: "Mechanizmy zapobiegające marnotrawieniu świadczeń będą stosowane w nadzwyczajnych sytuacjach. Będzie to takie samo rozwiązanie, które obowiązuje od wielu lat w ustawie o świadczeniach rodzinnych." 

 

Kiedy będzie można ubiegać się o 500 zł

1 lutego 2016 r. projekt ustawy trafił do Sejmu, potem musi jeszcze przejść przez Senat oraz uzyskać akceptację Prezydenta. To znaczy, że kształt Programu Rodzina 500+ może jeszcze ulec zmianie. Zgodnie z rządowymi planami ustawa powinna wejść w życie 1 kwietnia 2016 r. Od tego dnia będzie też można składać wnioski o świadczenie wychowawcze (także przez internet). Gmina będzie miała aż 3 miesiące na decyzję i wypłatę pieniędzy. Jednak nawet jeśli zajmie jej to kwartał, wypłaci wnioskodawcom pieniądze także za kwiecień, maj i czerwiec. Rodzice też mają trzy miesiące na załatwienie formalności. Nawet jeśli wystąpią o świadczenie wychowawcze dopiero w czerwcu, otrzymują tyle samo pieniędzy jak wtedy, gdyby zgłosili się po nie już 1 kwietnia 2016 r. Ale uwaga! Od lipca 2016 r. świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. 

Na jak długo będzie przyznawane świadczenie

Docelowo świadczenie ma być przyznawane na rok - od 1 października do 30 września kolejnego roku. Wyjątkiem jest okres tuż po wprowadzeniu w życie Programu Rodzina 500+ - w tym przypadku prawo do pobierania świadczenia jest wydłużone o kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2016 r. 

Przeczytaj, co jeszcze zmieni się dla rodziców w 2016 r. 

Tematy: 500 zł, świadczenie wychowawcze, pieniądze na dzieci, Rodzina 500+

Komentarze