Odbieramy becikowe

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Popularne becikowe na stałe zagościło w naszej świadomości i w portfelach świeżo upieczonych rodziców. Żeby uzyskać pieniądze, trzeba jednak spełnić kilka warunków. Poznaj je, zanim na wypłatę becikowego będzie za późno.

Aby otrzymać becikowe, powinnaś pozostawać pod opieką lekarza co najmniej od 10. tygodnia ciąży.
Aby otrzymać becikowe, powinnaś pozostawać pod opieką lekarza co najmniej od 10. tygodnia ciąży.

Becikowe - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - nadal przysługuje wszystkim rodzinom, niezależnie od sytuacji majątkowej czy pozostałych uprawnień. Świadczenie w wysokości 1000zł na każde dziecko, tak jak inne świadczenia rodzinne, jest wolne od podatku dochodowego. Przysługuje ono matce, ojcu, lub innemu opiekunowi prawnemu dziecka.

Żeby otrzymać becikowe, należy najpierw złożyć pisemny wniosek. Składamy go w miejscu, gdzie wypłacane są inne świadczenia rodzinne - w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Do wniosku dołączyć należy następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy, który potwierdza datę urodzenia dziecka
  • dokument potwierdzający tożsamość osoby, która ubiega się o przyznanie świadczenia
  • pisemne oświadczenie, że żaden z rodziców lub opiekunów nie pobierał już becikowego na dziecko
  • obecnie niezbędnym dokumentem jest również zaświadczenie lekarskie, że od 10. tygodnia ciąży do chwili porodu matka pozostawała pod opieką lekarską. Bez niego od 1 listopada 2009 roku świadczenie z tytułu urodzenia dziecka nie będzie już wypłacane. Dokumentem równoważnym zaświadczeniu jest karta ciąży.

 

Jeżeli dochód rodziny z roku poprzedzającego narodziny dziecka nie przekracza 504 zł na osobę, do becikowego doliczany jest specjalny dodatek. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka wynosi obecnie tyle samo, co becikowe - 1000 zł. Aby otrzymać dodatkowe świadczenie, oprócz dokumentów potrzebnych do wypłaty "zwykłego" becikowego, wymagane jest zaświadczenie o dochodach wystawione przez Urząd Skarbowy.  Wniosek składa się w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej, a w przypadku zatrudnienia w zakładzie pracy zatrudniającym powyżej 20 pracowników - u swojego pracodawcy. Na złożenie wniosku rodzice mają czas przez rok od chwili narodzin dziecka.

Mimo planów ograniczenia dostępu do becikowego, na razie rząd nie pracuje nad zmianami ustawy z 2003 roku. Docelowo świadczenie to miałoby być przeznaczone dla uboższych rodzin, o jego przyznaniu decydowałoby kryterium finansowe. Jedyną wprowadzoną zmianą jest konieczność przedstawiania zaświadczenia lekarskiego. W 2006 roku tylko co 12. ciężarna w Polsce deklarowała, że podczas ciąży jest pod stałą opieką lekarza prowadzącego ciążę. Warto więc w każdy dostępny sposób zachęcać matki do korzystania z opieki medycznej w czasie ciąży.

Tematy: becikowe

Komentarze