Młoda mama w pracy - raport

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Dla większości kobiet wracających do pracy po urlopie macierzyńskim odnalezienie się w nowej, podwójnej roli – matki i pracownicy – jest dużo trudniejsze niż praca w czasie ciąży.

Co szóstej kobiecie trudno pogodzić aktywność zawodową z dobrym wychowaniem dziecka.
Co szóstej kobiecie trudno pogodzić aktywność zawodową z dobrym wychowaniem dziecka.

Przedstawione poniżej dane są wynikiem badania wykonanego przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Fundacji Św. Mikołaja

Kobiety chcą pracować - co czwarta młoda mama wraca do pracy po urlopie macierzyńskim i przeważnie zajmuje piastowane wcześniej stanowisko (85%). Jednocześnie 24% kobiet, które urodziły dziecko, z własnej woli rezygnuje z pracy, a aż 16% zostaje zwolnionych lub zmuszonych do odejścia.

Trudny powrót

Decydując się na powrót do pracy, młoda mama wchodzi w dwie równoległe role - matki i pracownicy - i obu stara się podołać najlepiej, jak potrafi. Jest rozdarta między domem a pracą, i, niestety, niezmiernie ciężko jej pogodzić ze sobą te dwie sfery.

Co więcej, atmosfera w pracy nierzadko jest napięta i nieprzyjemna, relacje ze współpracownikami ulegają zmianie na gorsze, pojawia się presja, by udowodnić, że bycie matką nie obniża kompetencji zawodowych. Ponadto kilkumiesięczna przerwa w pracy powoduje zaległości oraz konieczność wdrożenia w nowe obowiązki - to źródło dodatkowych stresów.

Kobiety dostrzegają także brak podstawowych udogodnień, jak np. przerw na karmienie piersią czy specjalnie wydzielonych miejsc przeznaczonych do odciągania pokarmu. Niemożliwe do pogodzenia stają się więc: naturalny, warunkowany fizjologią rytm organizmu i pilne obowiązki służbowe.

Młodym mamom przeszkadza także mała elastyczność pracodawcy, jeśli chodzi o możliwość regulowania czy skracania czasu pracy. To ważne, bo aż 12% pracujących kobiet nie potrafi zapewnić innej, zastępczej opieki dziecku na czas swojej nieobecności w domu.

Znaczna liczba badanych kobiet narzeka też na obciążenie emocjonalne, jakie niesie ze sobą decyzja o powrocie do pracy: co czwarta tęskni za swoim dzieckiem w ciągu dnia, co szóstej trudno pogodzić aktywność zawodową z dobrym wychowaniem dziecka.

Mama w domu

Niemal wszystkie pytane kobiety (97%) potwierdziły, że są czynnie zaangażowane w opiekę nad dzieckiem, 66% wskazało na udział w codziennych obowiązkach ojca dziecka, 47% korzysta z pomocy babci, a 13% pracujących kobiet wynajmuje opiekunki.

Tak duże zaangażowanie w pielęgnowanie dziecka nie przekłada się wcale na zaniedbywanie powinności służbowych - 80% kobiet nie wzięło ani jednego zwolnienia na dziecko w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Wciąż jednak to kobiety częściej zwalniają się z pracy w przypadku np. choroby dziecka, dla porównania: 7% kobiet i 3% mężczyzn wzięło zwolnienie na dziecko w ciągu minionego półrocza. Młode mamy rzadziej też deklarują gotowość do zostawania w pracy po godzinach - tylko 17% w stosunku do 39% ogółu kobiet.

Tę mniejszą dyspozycyjność kobiety traktują jednak jako sytuację przejściową; zdecydowana większość nie bierze w ogóle pod uwagę całkowitej rezygnacji z pracy po urodzeniu dziecka.

Bezdzietnym lepiej

Pracodawcy małych firm częściej uważają, że młoda mama to obciążenie dla firmy - taką opinię głosi co piąty właściciel małego przedsiębiorstwa. Bardziej szczegółowe pytania zadawane pracodawcom ujawniały skrywane uprzedzenia - mając do wyboru czterech potencjalnych kandydatów na wybrane stanowisko w swojej firmie, najmniejsze zarobki proponowali oni kobiecie z dzieckiem, a decyzję argumentowali rzekomą niedyspozycyjnością i nielojalnością młodej mamy. Na lepsze zarobki natomiast mogły u nich liczyć osoby bezdzietne.

Być bliżej dziecka

Młodym matkom najbardziej zależy na zachowaniu równowagi między domem a pracą, ucieszyłyby je elastyczne, ruchome godziny pracy i wsparcie ze strony pracodawcy. Aż 27% kobiet marzy o pracy z domu, a 17% liczy na powstanie przyzakładowych przedszkoli i żłobków.

Jak wielka jest przepaść między oczekiwaniami kobiet a wolą i działaniami pracodawców, pokazują wyniki badań: mimo że 60% pracodawców zapewnia o elastyczności czasu pracy w ich firmach oraz deklaruje, że wyraża zgodę na robienie przerw na karmienie piersią, prawie połowa pytanych kobiet tego nie potwierdza. Najrzadziej stosuje się też te rozwiązania, które najbardziej ułatwiłyby pracę młodym mamom - tylko 8% przedsiębiorstw organizuje przyzakładowe żłobki, a zaledwie w co 11 firmie istnieje możliwość pracy zdalnej.

Pobierz cały Raport "Młoda mama w pracy"

Pobierz cały Raport "Mama w pracy"

Tematy: praca

Komentarze