Mama robi karierę - raport

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Wiele kobiet odkłada decyzję o macierzyństwie ze względu na pracę zawodową. W licznych przypadkach ciąża jest odkładana ze względu na przekonanie o niemożliwości skutecznego pogodzenia pracy zawodowej i macierzyństwa.

Większość młodym mam jest gotowa zamienić lepiej płatną pracę na taką, która wymaga mniejszego zaangażowania.
Większość młodym mam jest gotowa zamienić lepiej płatną pracę na taką, która wymaga mniejszego zaangażowania.

Przedstawione poniżej dane są wynikiem badania wykonanego przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Fundacji Św. Mikołaja

Źródła obaw

Kobiety obawiają się głównie nieprzedłużenia umowy, przesunięcia na gorsze stanowisko, braku możliwości awansu. Istotną przyczyną jest negatywna atmosfera wokół ciąży w miejscu pracy, która jednak nie zawsze jest poparta faktycznymi działaniami. Tylko 12% respondentek sondażu spotkało się z trudnościami w momencie informowania pracodawcy o ciąży. Mimo to negatywna atmosfera związana z ciążą kształtuje się już w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej - co 5 pracująca kobieta spotkała się wtedy z pytaniami o plany macierzyńskie. Matki skarżą się na brak wsparcia ze strony przełożonych (według 40% badanych) i ze strony współpracowników (31%). Źródła obaw kobiet leżą również w braku dialogu o ciąży i macierzyństwie w powiązaniu z życiem zawodowym w miejscu pracy. Nadal funkcjonują stereotypy, które często nie mają pokrycia w rzeczywistości. Z tego powodu 14% kobiet zwlekało z poinformowaniem przełożonego o ciąży.

Zmiany hierarchii wartości

Wynagrodzenie i pewność zatrudnienia są najważniejszymi kryteriami oceny pracy dokonywanymi przez matki. 27% ankietowanych matek na pytanie o "dobrą pracę" odpowiada, że to praca dające wysokie zarobki, zaś 22% - gwarantująca pewność zatrudnienia. Według danych sondażowych macierzyństwo nie wpływa na podwyższenie lub obniżenie szans na otrzymanie podwyżki lub awansu - wśród matek rzadko pojawia się pogląd, że gdyby nie macierzyństwo, mogłyby otrzymać podwyżkę. Niemniej jednak kobiety posiadające dzieci są najmniej optymistycznie nastawione, jeśli chodzi o swoją przyszłość zawodową w perspektywie 3 lat.

Aktywnie zawodowo matki doświadczają często rozdarcia pomiędzy potrzebą zarabiania na utrzymanie dziecka a chęcią pozostania z dzieckiem w domu i obserwowania jego rozwoju. Aż 85% ankietowanych kobiet zadeklarowało, że byłoby gotowych zamienić lepiej płatną pracę na taką, która nie wymaga zostawania w pracy po godzinach. Połowie zależy na elastycznym czasie pracy, co 3 chciałaby ograniczenia liczby godzin nadliczbowych oraz możliwości pracy na pół etatu.

Najczęstsze problemy

Wiele kobiet upatruje przyszłych trudności w konieczności zapewnienia dziecku opieki oraz w kwestiach związanych z karmieniem piersią (brak możliwości odciągania pokarmu, brak przerw na karmienie). Dla 27% ankietowanych kobiet przerwy w pracy byłyby znacznym udogodnieniem. W przypadku starszych dzieci problemy z opieką i karmieniem zastępują problemy związane z odbieraniem dziecka ze żłobka lub przedszkola. Z tego względu 45% respondentek widzi potrzebę stworzenia przedszkoli przyzakładowych (zaś 22% - żłobków). Zaledwie 12% pracujących matek może określić siebie jako osoby dyspozycyjne

Rodzina czy kariera

Autorzy badania podzielili pracujące matki na 3 grupy (biorąc pod uwagę możliwość wyboru lub przymus powrotu do pracy):

  • Kobiety, które rezygnują z kariery zawodowej na rzecz wychowania dziecka - 16% ankietowanych kobiet (wybór wynika z odnalezienia spełnienia w roli matki oraz możliwości finansowych rodziny)
  • Kobiety, które pracują głównie z powodów finansowych - 30% respondentek (praca kobiety jest ważnym źródłem utrzymania rodziny). Do grupy tej należą również kobiety, które przed urodzeniem dziecka nie pracowały zawodowo, ale musiały podjąć pracę ze względu na wysokie koszty utrzymania dziecka (17% kobiet aktywnych zawodowo po porodzie)
  • Kobiety, które kontynuują pracę ze względów emocjonalnych - co 4 matka deklaruje, że nie zrezygnowałaby z pracy, nawet jeśli mogła by sobie na to pozwolić ze względów finansowych. 30% respondentek stwierdziło, że praca jest dla nich niezbędnym warunkiem szczęścia.

Podjęcie decyzji o macierzyństwie, ciąża, urlop macierzyński (i wychowawczy), a potem powrót do pracy i godzenie obowiązków zawodowych z wychowaniem dziecka to duże wyzwanie dla wielu kobiet. Aż 64% uważa, że pogodzenie kariery i macierzyństwa jest trudne.

Pobierz cały Raport "Mama robi karierę"

Pobierz cały Raport "Mama w pracy"

Tematy: praca

Komentarze