Mama i praca zawodowa

Ocena: 5.00/5 Głosów: 1
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Ciąża i macierzyństwo to wyjątkowe, intymne doświadczenie kobiety, ale także wyzwanie, trudny sprawdzian z umiejętności godzenia ze sobą dwóch całkowicie odmiennych sfer życia – rodzicielstwa i pracy zawodowej.

Aż 75% kobiet jest zdecydowanych na powrót do pracy po urlopie macierzyńskim.
Aż 75% kobiet jest zdecydowanych na powrót do pracy po urlopie macierzyńskim.

Przedstawione poniżej dane są wynikiem badania wykonanego przez Millward Brown SMG/KRC na zlecenie Fundacji Św. Mikołaja

Z brzuchem pod górkę

Kobiety obawiają się, że ciąża źle wpłynie na ich karierę zawodową, obniży dochody, doprowadzi do utraty pracy - ponad 20% badanych spodziewa się negatywnej reakcji pracodawcy na wiadomość o ciąży, tyle samo odkłada z tego powodu urodzenie dziecka na przyszłość.

Jeszcze przed zajściem w ciążę kobiety otrzymują komunikat, że macierzyństwo stanowi zagrożenie dla ich kariery - pytania o plany związane z ciążą w trakcie rozmów kwalifikacyjnych przytrafiły się co piątej badanej, 4% z nich spotkało się z wymogiem podpisania deklaracji o nie planowaniu ciąży, a 3% musiało dostarczyć pracodawcy aktualne badania ginekologiczne. Przy tym aż 16% pracodawców przyznaje, że kobieta w ciąży staje się gorszym pracownikiem.

Źródłem dodatkowego stresu jest także nieprzyjemna atmosfera w pracy, kobiety narzekają na złośliwe komentarze, sugestie współpracowników, jakoby ciąża obniżała ich kompetencje zawodowe, zdarzają się nawet sytuacje, że przełożeni jawnie faworyzują mężczyzn.

Warto podkreślić, że sami pracodawcy deklarują zdecydowanie lepszy stosunek do macierzyństwa, niż to wynika z doświadczeń pytanych kobiet: tylko 6% potwierdza, że źle reaguje na ciążę pracownicy, 4% przyznaje, że kobiety w ciąży nie otrzymują od nich wsparcia, natomiast aż 56% chwali się pozytywnym stosunkiem do macierzyństwa.

To, na czym najbardziej zależy kobietom w ciąży, to jedynie zachowanie zawodowego status quo, czyli dotychczasowego stanowiska i wynagrodzenia. Przyszłe matki oczekują także od pracodawców wsparcia emocjonalnego. Tylko 10% z nich prosi o poprawę warunków pracy, a 8% o skrócenie czasu pracy.

Macierzyński jak przerwa w pracy

Aż 75% kobiet jest zdecydowanych na powrót do pracy po urlopie macierzyńskim. Powody, jakie wymieniają, mają charakter z jednej strony finansowy (55%), z drugiej emocjonalny - 39% odczuwa potrzebę kontaktu z ludźmi, dla 30% ważne jest poczucie niezależności, jakie daje praca. Jednocześnie aż 23% spośród ankietowanych matek obawiało się, że po urlopie macierzyńskim (lub wychowawczym) nie będą miały dokąd wracać, 11% zaś bało się przesunięcia na gorsze stanowisko.

Idealnym momentem na powrót do pracy jest według 24% respondentek ukończenie przez dziecko 3. roku życia, a 18% kobiet chciałoby rozpocząć pracę rok po porodzie. Te oczekiwania nie pokrywają się jednak z praktyką - niemal połowa kobiet (45%) wróciła do pracy, gdy dziecko miało pół roku lub mniej, a 23% - zanim dziecko skończyło 4 miesiące.

16% kobiet po urodzeniu dziecka nie planuje powrotu do pracy, a motywuje to głównie chęcią przebywania jak najdłużej z dzieckiem (64% wszystkich odpowiedzi), poczuciem spełnienia, jakie daje zajmowanie się domem i rodziną (30%) oraz obawami związanymi z pogodzeniem opieki nad dzieckiem i obowiązków zawodowych (27% ankietowanych kobiet). 9% respondentek obawia się, że w trakcie urlopu macierzyńskiego ich miejsce pracy zostanie zajęte przez inną osobę.

Z kolei pracodawcy nadzwyczaj często oczekują wcześniejszego powrotu młodej mamy do pracy - co dziesiątą kobietę namawiano do zrezygnowania z urlopu wychowawczego. Z drugiej strony 15% kobiet spotkało się z sugestiami późniejszego powrotu do pracy (skorzystania z urlopu wychowawczego) - głównie ze względu na obawy, czy uda im się pogodzić obowiązki rodzicielskie z zawodowymi.

Trudności finansowe po urodzeniu dziecka skłoniły do podjęcia pracy 17% kobiet, które przed ciążą nie pracowały. Natomiast 23% kobiet, które pracowały przed urlopem macierzyńskim, nie pracuje - może to oznaczać, że mamy mają problemy z utrzymaniem pracy lub znalezieniem nowej. Aż 42% spośród niepracujących kobiet otrzymało wymówienie po zakończeniu urlopu macierzyńskiego.

Mama wraca do pracy

Tuż po zakończeniu urlopu macierzyńskiego do pracy wróciła co czwarta młoda mama. 24% kobiet z własnej woli zrezygnowało z pracy, a aż 16% zostało zwolnionych.

Kobiety wskazują na wiele czynników, które pogarszają komfort ich pracy po urlopie: wśród najważniejszych wymieniają brak przerw na karmienie piersią i specjalnie wydzielonych miejsc przeznaczonych do odciągania pokarmu, przeszkadza im też mała elastyczność pracodawcy, jeśli chodzi o możliwość regulowania czy skracania czasu pracy. Respondentki borykają się również z obciążeniem emocjonalnym: co czwarta tęskni za swoim dzieckiem w ciągu dnia, co szóstej trudno pogodzić aktywność zawodową z dobrym wychowaniem dziecka.

Jednocześnie 97% kobiet deklaruje, że czynnie uczestniczy w opiece nad dzieckiem, tak duże zaangażowanie w domowe obowiązki nie przekłada się jednak na zaniedbywanie powinności służbowych - 80% kobiet nie wzięło ani jednego zwolnienia na dziecko w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Mimo to wielu pracodawców jest zdania, że młoda mama stanowi obciążenie dla firmy - taką opinię głosi co piąty właściciel małego przedsiębiorstwa. Pytani o przyczyny takiej postawy wskazują na rzekomą niedyspozycyjnością i nielojalnością młodej mamy. Na lepsze zarobki mogą u nich liczyć osoby bezdzietne.

Tymczasem wymagania młodym matek nie są duże - najbardziej zależy im na zachowaniu równowagi między domem a pracą, elastycznych godzinach pracy i wsparciu ze strony pracodawcy. Aż 27% kobiet marzy o pracy z domu, a 17% liczy na powstanie przyzakładowych przedszkoli i żłobków.

Dziecko kontra kariera

Aktywnie zawodowo matki często są rozdarte pomiędzy potrzebą zarabiania na utrzymanie dziecka a chęcią pozostania z nim w domu, obserwowania jego rozwoju i czynnego uczestnictwa w wychowaniu. Aż 85% ankietowanych kobiet zadeklarowało, że byłoby gotowych zamienić lepiej płatną pracę na taką, która nie wymaga zostawania w pracy po godzinach. Połowie zależy na elastycznym czasie pracy, co trzecia chciałaby ograniczenia liczby godzin nadliczbowych oraz możliwości pracy na pół etatu.

Tylko 16% młodych mam rezygnuje z kariery zawodowej na rzecz wychowania dziecka - ich wybór wynika z poczucia, że rola matki całkowicie im wystarczy, a możliwości finansowe rodziny na to pozwalają.

Pobierz cały Raport "Ciąża a praca zawodowa kobiet"

Pobierz cały Raport "Mama na urlopie macierzyńskim"

Pobierz cały Raport "Młoda mama w pracy"

Pobierz cały Raport "Mama robi karierę"

Pobierz cały Raport "Mama w pracy"

Komentarze