Szczepionka DTP – szczepienie błonica-tężec-krztusiec

Ocena: 4.29/5 Głosów: 34
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Szczepionka DTP to szczepionka skojarzona, zapewniająca ochronę przed trzema chorobami: krztuścem, tężcem oraz błonicą. Jest to szczepionka wpisana do obowiązkowego kalendarza szczepień, uznawana za bardzo skuteczną, a zarazem dość bezpieczną. Powikłania po szczepiące błonica-tężec-krztusiec występują rzadko. Odczyn poszczepienny może wystąpić w formie gorączki czy bólu w miejscu wkłucia. Dostępna jest jako refundowana DTPw i płatna DTPa (5w1)

Fotolia

 Co to jest szczepionka DTP?

 

Szczepionka DTP, zwana także Di–Per–Te (od łacińskich nazw chorób), to szczepienie przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi. Jest to szczepionka „nieżywa”, która nie zawiera żywych szczepów bakterii, a jedynie bakteryjne toksyny błonicy i tężca oraz inaktywowane pałeczki krztuśca albo tylko kilka białek tej bakterii.

W zależności od tego, jaka forma antygenów krztuśca użyta jest w szczepionce DTP, wyróżnia się:

 • szczepionkę całokomórkową (DTPw) zawierającą całe, zabite bakterie krztuśca i oferowaną w ramach bezpłatnych szczepień ochronnych;
 • szczepionkę bezkomórkową (DTPa) zawierającą wyłącznie białka bakterii krztuśca, która dostępna jest m. in. jako szczepionka wieloskładnikowa (szczepionka skojarzona); zawiera ona dodatkowo inaktywowane komórki poliomyelitis oraz Haemophilus influenzae (płatne szczepionki 5w1).

Szczepionka na tężec, krztusiec i błonicę podawana jest podskórnie lub domięśniowo. 

  

DTPa czy DTPw?

 

Szczepionka DTPw jest bezpłatna, natomiast szczepionka DTPa – uznawana za lepiej tolerowaną przez organizm – refundowana jest tylko w wyjątkowych sytuacjach:

 • szczepienie wcześniaków urodzonych przed ukończeniem 37. tygodnia,
 • szczepienie dzieci z masą urodzeniową poniżej 2500 g,
 • szczepienie dzieci w 6. roku życia,
 • szczepienie dzieci, u których po szczepionce DTPw wystąpiły nasilone odczyny poszczepienne bądź szczepienie dzieci z postępującymi schorzeniami neurologicznymi.

Cena szczepionki DTPa to około 100 zł. 

Zobacz także: Szczepionka HiB – wskazania, powikłania, przeciwwskazania 

 

Szczepienie DTP – kiedy w kalendarzu szczepień? 

 

Szczepienie obowiązkowe DTP jest uznawane za najlepszą formę ochrony przed zachorowaniem na tężec, błonicę i krztusiec. Tężec (Tetanus) to choroba powodowana przez laseczkę tężca, bytującą w glebie i wodzie. Zakażenie najczęściej odbywa się na drodze skaleczenia skóry, a choroba objawia się bardzo uciążliwymi skurczami mięśni, mogącymi prowadzić nawet do złamań kości oraz drgawek, uszkodzenia nerwów czy zaburzeń oddychania.

Błonica (Diphtheria) to poważna choroba prowadząca nawet do śmierci dziecka (śmiertelność szacowana jest na nawet 10 – 20 proc.). Objawy błonicy to zapalenie krtani i zaburzenia oddychania. Najpoważniejsze powikłania to zapalenie nerwów i serca.

Z kolei krztusiec, czyli koklusz (Pertussis) charakteryzuje się bardzo uciążliwym kaszlem, epizodami bezdechu oraz drgawkami. Możliwe jest zapalenie płuc oraz niedotlenienie mózgu.

Szczepionka Di–PerTe wykonywana jest w następującym cyklu szczepień:

 • pierwsze szczepienie DTP między 6. a 8. tygodniem życia,
 • drugie szczepienie w 3–4 miesiącu życia,
 • trzecie szczepienie w 5– 6 miesiącu życia,
 • czwarte szczepienie w 16–18 miesiącu życia.

Poza tymi dawkami podstawowymi, podawane są ponadto trzy dawki przypominające szczepienie błonica tężec krztusiec – w wieku 5–6 lat oraz w 14. i 19. roku życia.

Szczepionka błoniczo–tężcowo–kokluszowa adsorbowana ma postać zawiesiny do iniekcji domięśniowej lub podskórnej. Przed przyjęciem szczepionki DTP dziecko jest badane przez lekarza podczas wizyty przedszczepiennej, w celu wykluczenia jakichkolwiek infekcji.

  

Odczyn po szczepieniu błonica-tężec-krztusiec 

 

Niepożądane objawy po szczepieniu przeciwko tężcowi, krztuścowi i błonicy można podzielić na powikłania wczesne i późne. 

 

Wczesne skutki uboczne szczepionki DTP

 

Niepożądane odczyny poszczepienne NOP mogą pojawić się już w ciągu pierwszych 48 godzin po podaniu szczepionki DTP. Najczęstszą reakcją niepożądaną jest obrzęk, zaczerwienienie i bolesność w miejscu wkłucia – takie symptomy mogą pojawić się u około 50 proc. szczepionych dzieci. Inne skutki uboczne DTP to senność i gorączka po szczepieniu

Znacznie rzadziej zdarzają się napady nie dającego się opanować płaczu, wiotkość mięśni, drgawki czy ogólnoustrojowa reakcja uczuleniowa. Wspomniane odczyny poszczepienne są znacznie rzadsze po podaniu szczepionki DTPa.

  

Późne powikłania po szczepionce DTP u dziecka

 

Późne powikłania poszczepienne występują niezwykle rzadko i mają postać zaburzeń neurologicznych. Może dojść do rozwoju zapalenia mózgu czy encefalopatii poszczepiennej. W jej przebiegu może dojść do rozwoju drgawek, utraty przytomności, upośledzenia umysłowego czy padaczki. Należy podkreślić, iż w przypadku szczepionki błonica tężec krztusiec polio powikłania poszczepienne są znacznie rzadsze niż powikłania krztuśca.

  

Szczepionka DTP – przeciwwskazania 

 

Przeciwwskazaniem do podania szczepionki DTPw są obecne u dziecka schorzenia neurologiczne, poważne odczyny poszczepienne po poprzedniej dawce szczepionki bądź wiek powyżej 3 lat.

Z kolei przeciwwskazaniem do zaszczepienia dziecka szczepionką DTPa jest wiek powyżej 7 lat, postępujące schorzenia neurologiczne obecne przed szczepionką lub takie, których wystąpienie kojarzone jest z przyjęciem poprzedniej dawki szczepionki DTP.

Czasowym przeciwwskazaniem do szczepienia jest infekcja stwierdzona podczas wizyty przedszczepiennej.

 

Bibliografia:

 1. http://www.czytelniamedyczna.pl/2156,poszczepienne-powiklania-neurologiczne-u-dzieci.html
 2. https://pediatria.mp.pl/szczepieniaochronne/59269,szczepienie-przeciwko-blonicy-tezcowi-i-krztuscowi
 3. https://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/ekspert/blonica_tezec_krztusiec_ekspert/112479,jakie-sa-przeciwwskazania-do-szczepienia-przeciwko-krztuscowi-szczepionka-calokomorkowa-i-bezkomorkowa
Tematy: szczepionka DPT, szczepienie DPT, szczepionka tężec krztusiec błonica, DPT odczyn poszczepienny, DPTa cena, DPT przeciwwskazania

Komentarze