Zapisy do żłobka

Ocena: 2.38/5 Głosów: 10
Ta treść była już przez Ciebie oceniana!

Sprawdź co pomoże, a co przeszkodzi twemu dziecku zdobyć miejsce.

W żłobkach najwięcej jest dwu- i trzylatków. Fot. Shutterstock.com
W żłobkach najwięcej jest dwu- i trzylatków.

Kiedy do żłobka?

Do żłobka mogą uczęszczać dzieci między 20. tygodniem a 3. rokiem życia. Tylko wyjątkowo wydłuża się ten czas do 4. urodzin dziecka - w tym wypadku rodzice muszą napisać, jakie są przeszkody uniemożliwiające objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym (to może być np. brak miejsc w przedszkolach). W rzeczywistości jednak w żłobkach najwięcej jest dwu- i trzylatków. Zdarzają się bowiem placówki, w których nie ma grup niemowlęcych, poza tym wprowadzono urlop rodzicielski, więc rodzice mogą dłużej zostać z dziećmi w domu no i czasem trzeba tak długo czekać na przyjęcie, że dziecko zdąży już podrosnąć (w dużych miastach czeka się nawet dwa lata!).

Kryteria przyjęcia dziecka do żłobka

Są różne w różnych miastach, ale identyczne w obrębie tej samej gminy. To jej właśnie podlegają żłobki i ona w swojej uchwale określa kryteria naboru dzieci. Szczegółowych informacji szukaj więc w Internecie: w serwisach lokalnych, na stronach urzędów miejskich bądź konkretnej placówki lub w sekretariacie żłobka. Są jednak pewne powtarzające się zasady. Oto one:

1. Zapisy do żłobków trwają cały rok, ale dzieci zwykle przyjmowane są we wrześniu
(starsi koledzy idą właśnie do przedszkola) chyba, że wcześniej zwolni się miejsce. Na przykład w Warszawie zapisy na wrzesień 2014 zaczynają się w styczniu tego roku. Jeśli dziecko nie zostanie przyjęte w 2014 roku, w styczniu 2015 roku należy się ponownie zarejestrować - dzięki temu utrzymacie swoje miejsce w kolejce.

2. W przypadku żłobków nie ma rejonizacji, więc możesz zapisać dziecko do dowolnej placówki, ale zdarzają się takie, które za "meldunek w rejonie" przyznają dodatkowe punkty. Szanse dziecka są większe także wtedy, gdy:

 • oboje rodzice pracują (na podstawie umowy o pracę, dzieło czy zlecenie albo prowadzą działalność gospodarczą);
 • rodzice uczą się w trybie dziennym;
 • rodzice odprowadzają podatek dochodowy w mieście, w którym jest żłobek;
 • rodzice są niepełnosprawni;
 • dziecko jest wychowywane przez jednego rodzica;
 • dziecko ma rodzeństwo - zwłaszcza z orzeczoną niepełnosprawnością lub uczęszczające już do danego żłobka;
 • dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (więcej niż dwójka dzieci);
 • dziecko wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Zapis do żłobka - krok po kroku

W wielu placówkach obowiązuje nadal tradycyjna forma zapisu dziecka (w zeszycie), niektóre zaś wymagają zarejestrowania się na stronie internetowej. Z niej często można też pobrać dokumenty, które należy wypełnić i wydrukować, a następnie zanieść do żłobka. Koniecznie sprawdź, czy w twoim mieście można ustawić się w kolejkę tylko do jednego żłobka czy do kilku. To ważne bo złamanie zasady grozi wykluczeniem z rekrutacji - tak stanie się np. we Wrocławiu, jeśli zapiszesz dziecko do więcej niż jednej placówki.

Najczęściej procedura zapisu dziecka wygląda następująco:

-        pobierz ze żłobka lub odpowiedniej strony internetowej kartę zgłoszenia dziecka;

-        wypełnij dokumenty i złóż je w żłobku. Wymagany jest również PESEL dziecka, ale można go podać w późniejszym terminie - wtedy niezbędne jest przedstawienie innego dokumentu potwierdzającego narodziny dziecka (odpis aktu urodzenia) oraz podanie numeru PESEL matki lub ojca (jeśli ten sam wychowuje dziecko).

W miastach, w których obowiązuje elektroniczny system zapisu dziecka, najpierw należy wypełnić odpowiednie dokumenty w Internecie. A następnie w określonym czasie (np. w ciągu 10 dni roboczych) zanieść wydrukowany i podpisany wniosek do żłobka pierwszego wyboru (jeśli dozwolone jest wskazanie kilku żłobków). Jeśli tego nie zrobisz, elektroniczny zapis dziecka zostanie anulowany. Następnie na tej samej stronie internetowej po zalogowaniu się możesz obserwować, na jakim miejscu w kolejce znajduje się twoje dziecko.

Zapisy do żłobka jeszcze w ciąży?

Jeśli chcesz zwiększyć szanse dziecka na miejsce w żłobku, zapisz je zanim się urodzi. W niektórych miastach jest to możliwe. W praktyce wygląda to tak, że na wniosku zgłoszenia dziecka do żłobka wpisuje się jego nazwisko i przewidywany miesiąc narodzin. Następnie co miesiąc, np. do 10. każdego miesiąca, należy telefonicznie potwierdzać swoje miejsce w kolejce oczekujących. Jeśli nie zadzwonisz, trafiasz na koniec kolejki. O takiej zasadzie rodzice informowani są w chwili zapisywania pociechy.

Kiedy wrócić do pracy? Posłuchaj, co radzi psycholog.

 

Sukces! Dziecko przyjęte do żłobka

W różnych miastach obowiązują różne terminy ogłaszania wyników - musisz więc sprawdzić jak to jest u ciebie. To ważne bo o tym, że dziecko zostało przyjęte do żłobka nie zawsze zostaniesz poinformowana telefonicznie. Czasem wyniki będą jedynie wywieszone w Internecie i dostępne po zalogowaniu. A trzeba potwierdzić przyjęcie miejsca w żłobku w określonym terminie. W przeciwnym razie dziecko zostanie wykreślone z listy oczekujących do wszystkich żłobków.

4 ważne informacje o żłobku

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka składają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka.
 2. Dziecko może przebywać w żłobku maksymalnie 10 godzin dziennie. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach te godziny mogą ulec zmianie, ale wtedy rodzice powinni złożyć odpowiedni wniosek i wnieść dodatkową opłatę. Placówki są otwarte zwykle w godzinach 7.00-17.00 chociaż zdarzają się i takie, które otwierają drzwi już o 5.00  (np. w Rudzie Śląskiej).
 3. Opłata miesięczna za żłobek zawiera koszt pobytu i wyżywienia dziecka. Ustalana jest przez radę gminy. Zwykle wynosi od 350 do 500 zł. Może być pomniejszona, jeśli dziecko jest nieobecne (np. z powodu dłuższej choroby) - szczegóły są określone w statucie żłobka.
 4. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej, możesz być całkowicie lub częściowo zwolniona z opłat za żłobek, jeśli złożysz stosowne dokumenty i twój wniosek zostanie przyjęty przed dyrekcję żłobka bądź radę gminy.

Czytaj też: 7 częstych błędów popełnianych przez pracujące zawodowo mamy

Tematy: żłobek, zapisy do żłobka

Komentarze